27 فروردین 1400
En | 
زمان انتشار: 14 فروردین 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 14 فروردین,1400
بازدید: 991
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در زمستان 1399
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در زمستان 1399

در زمستان 1399 نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيش¬تر 9.7 درصد است.

  • بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 9.7 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان 1398) ، 0.9 درصد كاهش یافته است.
  • در زمستان 1399، به ميزان 40.9 درصد جمعيت 15 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان1398) 1.5درصد كاهش يافته است.
  • جمعيت شاغلين 15 ساله و بيشتر در اين فصل 23 ميليون و 135 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 300 هزار نفر كاهش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در زمستان 1399، بخش خدمات با 50.4 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 33.8 درصد و كشاورزي با 15.8 درصد قرار دارند.
  • نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 23.6 درصد از فعالان اين گروه سني در زمستان 1399 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان 1398) 2.1 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد كه در زمستان 1399، 16.8 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. این در حالی است که تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي‌دهد اين نرخ نسبت به زمستان 1398، به ميزان 1.0 درصد كاهش يافته است.
  • بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت 15 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه در زمستان 1399، 10.8 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 33.9 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار در زمستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت