16 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 06 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 06 اردیبهشت,1400
بازدید: 96
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری فصلی تعدادوتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله) زمستان 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری فصلی تعدادوتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله) زمستان 1399

در زمستان سال 1399 حدود 2 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شده است.

نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) نشان می‌دهد که در زمستان سال 1399 نزدیک به 2 میلیون تن شیر خام در دامداری‌های کشور تولید شده است.

بر اساس این نتایج، تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در فصل زمستان سال 1399 به 5.63 میلیون رأس رسید که نسبت به فصل پائیز، حدود 4 درصد افزایش یافته است.

در در فصل زمستان سال 1399، بیش از 500 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شد و 536 هزار رأس گوساله نیز به دنیا آمد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه گیری فصلی تعدادوتولیدات دام سنگین (گاو وگوساله) زمستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت