16 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 06 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 06 اردیبهشت,1400
بازدید: 875
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1400

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استانهای تهران و چهارمحال وبختياری با 1.7 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در فروردین ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 306.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با 4.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­های­ تهران و چهارمحال وبختياری با 1.7 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 49.5 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (58.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (42.8 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 38.9 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (42.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (35.8 درصد) است.

خانوارهای شهری

در فروردین ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 302.7 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان­و بلوچستان با 4.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ تهران با 1.7 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 48.8 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال وبختياری (58.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (42.7 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 38.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان  (42.7 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان­  آذربایجان غربی (35.3 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در فروردین ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 325.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.0 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با 5.5 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ چهارمحال وبختياری با 0.7 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 53.0 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (63.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (43.5 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 40.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ همدان (47.1درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ سيستان وبلوچستان (35.7 درصد) است.

 

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید. 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت