26 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 12 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 12 اردیبهشت,1400
بازدید: 1031
گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان 1399 بر مبنای سال پایه 1390
گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان 1399 بر مبنای سال پایه 1390

در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه «سنگ» با 139.9 درصد بیشترین و گروه «خدمات» با 40.3 درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده اند.

شاخص کل

شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران در فصل زمستان 1399 به عدد 902.0 رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (850.1)، 6.1 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه کل گروه‌های اجرایی

تورم نقطه به نقطه زمستان 1399 معادل 97.2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (101.6)، 4.4 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه زمستان در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز به معنای کاهش قیمت ها در این فصل نیست بلکه نشان دهنده کاهش رشد قیمت‌ها(تورم) می باشد.

در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه «سنگ» با 139.9 درصد بیشترین و گروه «خدمات»  با 40.3 درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده اند.

افزایش تورم سالانه کل گروه‌های اجرایی

تورم چهارفصل منتهی به زمستان سال 1399 (تورم سالانه ) معادل 76.4 درصد بوده كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (59.6) 16.8 واحد درصد افزایش داشته است.

بيشترين نرخ تورم شاخص كل در يك سال گذشته با 76.4 درصد در فصل زمستان و کمترین نرخ تورم سالانه با 29.3 درصد در فصل بهار روی داده است .

در بين گروه‌های اجرايي نيز بيشترين نرخ تورم در این دوره مربوط به گروه اجرايي«آهن آلات، ميلگرد، پروفيل درب و پنجره و نرده» با 119.6 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم با 35.2 درصد افزايش متعلق به گروه «خدمات» بوده است.

کاهش تورم فصلی کل گروه‌های اجرایی

تورم فصلی زمستان 1399 معادل 6.1 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (21.6) 15.5 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم فصلی زمستان در مقایسه با تورم فصلی پاییز به معنای کاهش قیمت ها در این فصل نیست بلکه نشان دهنده کاهش رشد قیمت‌ها(تورم) می باشد.

بيشترين تورم فصلي در طول يك سال گذشته مربوط به فصل تابستان99 معادل 30.3 درصد و كمترين تورم فصلی شاخص كل مربوط به زمستان 1399 با 6.1 درصد بوده است.

در همين فصل در بين گروه‌های اجرايي، بيشترين درصد تغيير فصلي مربوط به گروه اجرايي «شیشه» با 28.1 درصد افزايش و كمترين درصد تغيير نيز مربوط به گروه اجرايي «خدمات» با 0.2 درصد افزايش بوده است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان 1399 بر مبنای سال پایه 1390
فایلهای پیوست
طراحی سایت