26 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 12 خرداد 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 12 خرداد,1400
بازدید: 1295
شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور- سال 1399  (100=1395)
شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور- سال 1399 (100=1395)

شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری­های صنعتی کشور در تمامی فصول سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه­ رو بوده است به طوریکه بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل زمستان (96.73 درصد) و کمترین آن مربوط به فصل بهار (14.28 درصد) بوده است.

شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال 1399 به عدد 311.25 رسيده است که نسبت به سال قبل 58.10 درصد افزایش داشته است. شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری­های صنعتی کشور در تمامی فصول سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه­ رو بوده است به طوریکه بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به فصل زمستان (96.73 درصد) و کمترین آن مربوط به فصل بهار (14.28 درصد) بوده است. شاخص قیمت توليدكننده مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل نیز برای تمام فصول سال 1399 با افزایش روبه­رو بوده است به­طوریکه بیشترین افزایش در فصل تابستان با 41.45 درصد و کمترین افزایش مربوط به فصل بهار با 1.82 درصد بوده است.

شاخص قیمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال 1399 نسبت به سال 1398 در همه استان­ها با افزایش روبه­ رو بوده است؛  به­ طوریکه بیشترین افزايش شاخص (نرخ تورم) را استان خراسان رضوی با 81.50 درصد و کمترین افزایش را استان سیستان و بلوچستان با 13.81 درصد به خود اختصاص داده­ اند.

در فصل بهار سال 1399 شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد 201.27 رسید­ه است که نسبت به فصل قبل 1.82 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.28 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به " گروه تخم مرغ " (8.86 درصد) و بیشترین کاهش مربوط به" گروه مرغ " (1.70- درصد) بوده است.

در فصل تابستان سال 1399 شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد 284.69 رسیده است که نسبت به فصل قبل 41.45 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 44.69 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به" گروه مرغ " (48.05 درصد) و کمترین افزایش مربوط به "کود " (14.36 درصد) بوده است.

در فصل پاییز 1399 شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد 370.15 رسیده است که نسبت به فصل قبل 30.02 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 70.62 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به " کود " (53.49 درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به " گروه تخم مرغ "  (18.44 درصد) بوده است.

در فصل زمستان سال 1399 شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور به عدد 388.88 رسیده است که نسبت به فصل قبل 5.06 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 96.73 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش شاخص نسبت به فصل قبل مربوط به " کود " (20.77 درصد) و کمترین افزایش شاخص مربوط به " گروه مرغ " (2.97 درصد) بوده است.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید. 

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور- سال 1399  (100=1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت