17 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 08 شهریور 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 08 شهریور,1400
بازدید: 1642
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1400

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 4.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با 1.8 درصد افزایش است.

کل خانوارها

در مرداد ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 337.8 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 4.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ قم با 1.8 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 43.2 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (53.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران  (37.6 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 45.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (51.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (40.9 درصد) است.

خانوارهای شهری

در مرداد ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 334.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان فارس با 4.6 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­ قم با 1.8 درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 42.4 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (52.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (37.4 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 44.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (50.9 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان­  قم (40.8 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مرداد ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به 358.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 5.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ کردستان با 1.7 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 47.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (58.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سمنان (39.3 درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 48.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کرمانشاه (54.4درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ تهران (42.6 درصد) است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – مرداد 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت