17 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 17 مهر 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 آذر,1400
بازدید: 373
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشورزمستان1399
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشورزمستان1399

تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور نسبت به فصل قبل 17/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24/4 درصد کاهش داشته است.

در زمستان 1399، متوسط[1] قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌ مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 93100 هزار ريال با میانگین مساحت 374 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 6/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 98/9 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور نسبت به فصل قبل 17/6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24/4 درصد کاهش داشته است.

    در ميان استان‌هاي كشور، بيش‌ترين متوسط قيمت خرید و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌ مسكوني كلنگي معامله شده  328226 هزار ريال با میانگین مساحت 349 مترمربع در استان تهران و كمترين آن 5124 هزار ريال با میانگین مساحت 281 مترمربع در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

    از سوي ديگر، کمترین میزان قیمت خريد و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسكوني کلنگی در معاملات انجام شده در این فصل مربوط به استان هرمزگان و فارس با 1000 هزار ریال و بیش‌ترین میزان آن مربوط به استان تهران با 1677921 هزار ریال است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در کشور در زمستان 1399، استان فارس با 16/2 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و استان کهگیلویه و بویراحمد با کمتر از 0/1 درصد دارای کمترین سهم و استان‌های سمنان و خراسان جنوبی فاقد معامله‌ی ثبت شده هستند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

    .

 

[1] متوسط وزنی

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در نقاط شهری کشورزمستان1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت