17 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 17 مهر 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 18 مهر,1400
بازدید: 307
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل تابستان 1400
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل تابستان 1400

تعداد دام سبک عرضه شده برای کشتار در تابستان سال جاری نزدیک به 5.8 میلیون رأس شامل 4.5 میلیون رأس گوسفند و بره و 1.3 میلیون رأس بز و بزغاله بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به‌ترتیب 14.7 درصد و 6 درصد افزایش داشته است.

نتایج حاصل از اجرای طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل تابستان 1400 نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور 63.2 میلیون رأس شامل 46.8 میلیون رأس «گوسفند و بره» و 16.4 میلیون رأس «بز و بزغاله» بوده است که نسبت به فصل بهار به ترتیب 11.3 درصد و 9.6 درصد کاهش یافته است.

تعداد دام سبک عرضه شده برای کشتار در تابستان سال جاری نزدیک به 5.8 میلیون رأس شامل 4.5 میلیون رأس گوسفند و بره و 1.3 میلیون رأس بز و بزغاله بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، به‌ترتیب 14.7 درصد و 6 درصد افزایش داشته است.

در همین مدت 1.5 میلیون رأس بره و 470 هزار رأس بزغاله در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است.

سری زمانی نتایج این طرح آمارگیری در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هر ساله از فصل تابستان، روند کاهشی تعداد دام سبک آغاز شده و تا فصل پاییز ادامه می‌یابد. همچنین بر اساس بررسی ترکیب سنی و جنسی دام سبک و نتایج حاصل از اجرای طرح در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود عرضه دام‌های سبک پرواری از فصل پاییز به تدریج با کاهش مواجه شود که این موضوع به سبب کاهش تعداد دام‌های پرواری در دامداری‌ها و ضرورت نگهداری از دام‌های مولد برای افزایش جمعیت گله‌ها است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک کشور در فصل تابستان 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت