15 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 08 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 09 آبان,1400
بازدید: 620
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور1400(در سطح شهرستان)
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور1400(در سطح شهرستان)

با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایری ، نخستین سامانهٔ ثبت اطلاعات خانوارهای عشایر کوچنده در زمستان ۱۳۹۷ طراحی، و ثبت اطلاعات خانوارهای عشایر کوچنده در محل قشلاق از طریق تعاونی‌های عشایری تا خرداد ۱۳۹۸ انجام شد.

با همکاری مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایری ، نخستین سامانهٔ ثبت اطلاعات خانوارهای عشایر کوچنده در زمستان ۱۳۹۷ طراحی، و ثبت اطلاعات خانوارهای عشایر کوچنده در محل قشلاق از طریق تعاونی‌های عشایری تا خرداد ۱۳۹۸ انجام شد. پس از دریافت داده‌ها، در سال ۱۳۹۹ با اتصال  سامانهٔ مدیریت اطلاعات آماری سازمان امور عشایر ایران و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، مانند سازمان‌های ثبت احوال، هدفمندسازی یارانه‌ها، امور مالیاتی کشور، بیمهٔ سلامت ایران و آخرین سرشماری‌های اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، ضمن ایجاد ثبت پایهٔ جمعیت عشایر کوچنده، افزودن سایر ویژگی‌های این خانوارها بدون صرف هزینه یا با صرف هزینه‌ای اندک، امکان‌پذیر شد و نتیجهٔ اولیهٔ ثبت مذکور در پاییز همان سال منتشر شد. از ابتدای سال ۱۴۰۰ با به‌روزرسانی داده‌های برخی از استان‌ها و اتصال مجدد به پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نظر، امکان استخراج نتایج ثبت پایهٔ جمعیت عشایر کوچندهٔ کشور در سطح شهرستان و به تفکیک محل استقرار قشلاقی و ییلاقی فراهم گردید.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور1400(در سطح شهرستان)
فایلهای پیوست
طراحی سایت