18 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 10 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 10 آبان,1400
بازدید: 1009
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1400(بر مبنای سال پایه 1390)
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1400(بر مبنای سال پایه 1390)

شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران در فصل تابستان 1400 به عدد 1154.2 رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (1076.5)، 7.2 درصد افزایش داشته است.

شاخص کل

شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران در فصل تابستان 1400 به عدد 1154.2 رسيد كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل (1076.5)، 7.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه کل گروه‌های اجرایی

تورم نقطه به نقطه تابستان 1400 معادل 65.2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (100.7) 35.5 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم نقطه ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل می باشد.

در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه «سیمان،بتن،شن و ماسه» با 144.0 درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات،میلگرد،پروفیل درب و پنجره و نرده» با 38.2 درصد افزايش بوده است.

افزایش تورم سالانه کل گروه‌های اجرایی

تورم سالانه تابستان سال 1400 ، معادل 88.4 درصد بوده كه نسبت به همين اطلاع در فصل قبل (93.5) 5.1 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط قیمت شاخص چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل می باشد.

در بين گروه‌های اجرايي نيز بيشترين نرخ تورم سالانه در همين دوره مربوط به گروه اجرايي«سیمان،بتن،شن و ماسه» با 133.6 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم با 40.4 درصد افزايش متعلق به گروه «خدمات» بوده است.

افزایش تورم فصلی کل گروه‌های اجرایی

تورم فصلی بهار سال 1400 ، معادل 7.2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (19.4) 12.2 واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل می باشد.

در همين فصل در بين گروه‌های اجرايي، بيشترين درصد تغيير فصلي مربوط به گروه اجرايي «سیمان،بتن،شن و ماسه» با 18.2 درصد افزايش و كمترين درصد تغيير نيز مربوط به گروه‌های اجرايي «خدمات» و «آهن آلات،میلگرد،پروفیل درب و پنجره و نرده» با 2.8 درصد افزايش بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران فصل تابستان 1400(بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت