15 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 23 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 23 آبان,1400
بازدید: 1468
بازنگري نتايج پيش‌بيني جمعيت ايران تا افق 1430 شمسي
بازنگري نتايج پيش‌بيني جمعيت ايران تا افق 1430 شمسي

در بازنگري جمعيت ايران، با توجه به واقعيت­‌هاي موجود جامعه و شاخص‌هاي محاسبه شده از سال 1396 تا 1399، سناريوهاي باروري و مرگ و مير در مقايسه با پيش‌بيني قبلي تغيير كرد.

جمعيت و آينده آن همواره از نيازهاي مهم سياستگذاران و برنامه­ريزان بوده است. در همين راستا پس از انتشار نتايج سرشماري سال 1395، در سال 1396 جمعيت كل كشور تا افق 1430 و جمعيت استاني تا سال 1415 پيش‌بيني شده و نتايج آن پس از تصويب كميته آمار بخشي جمعيت منتشر شد. با گذشت پنج سال از اجراي سرشماري 1395 و با توجه به تغييرات اجتماعي و فرهنگي جامعه و از جمله همه­‌گيري كويد 19، بازنگري پيش‌بيني جمعيت بيش از پيش ضرورت يافته و مجددا در دستور كار قرار گرفت.

در بازنگري جمعيت ايران، با توجه به واقعيت­‌هاي موجود جامعه و شاخص‌هاي محاسبه شده از سال 1396 تا 1399، سناريوهاي باروري و مرگ و مير در مقايسه با پيش‌بيني قبلي تغيير كرد. ارزيابي داده­ هاي سرشماري و سناريو مهاجرت هم كماكان بر اساس پيش بيني قبلي باقي ماند. برای پیش‌بینی جمعیت طبق روال گذشته از روش ترکیبی (مولفه‌ای – نسلی)[1] استفاده شد.

براي پيش‌بيني جمعيت كل كشور تا افق 1430، شش سناريو در نظر گرفته شد:

  • جبران كاهش باروري پس از دوره همه‌گیری کووید 19(سال 1403) و ادامه کاهش شیب ملایم باروری تا 1.6 فرزند
  • كاهش شیب ملایم باروری تا 1.6 فرزند
  • تثبيت باروري 1.7 فرزند
  • كاهش باروري 1.3 فرزند (سناريو بدبينانه)
  • افزايش باروري تا سطح جانشيني 2.1 فرزند
  • افزايش باروري تا بالاتر از سطح 2.5 فرزند (سناريو خوشبينانه)  

جمعیت در دو مرحله پیش‌بینی شد به اين ترتيب ابتدا جمعيت کل کشور به صورت مستقل و با شش سناریو پيش‌بيني شد و سپس جمعيت 31 استان با یک سناریو (سناريو محتمل) پیش‌بینی شدند.

سناريو جبران كاهش باروري پس از دوره كرونا و ادامه کاهش شیب ملایم باروری تا 1.6 فرزند به عنوان سناریو محتمل جمعیت کل کشور برای سال 1430 در حدود 93632000 نفر لحاظ شد. در بدبینانه‌‌ترین سناريو يعني كاهش میزان باروری کل تا 1.3 فرزند، جمعیت در حدود90220000 نفر و در خوش‌بینانه‌ترین حالت يعني افزايش میزان باروری کل تا 2.5 فرزند، جمعیت در حدود 102189000 نفر پيش‌بيني شد.

 

شايان ذكر است بازنگري پيش بيني جمعيت در بيست و نهمين جلسه كميته بخشي آمار جمعيت مورخ 1400/7/6 و پس از اعمال نظرات كارشناسي مورد تاييد اعضاء قرار گرفت.

 

 

 

 


[1] Cohort-component method

تصاویر
  • بازنگري نتايج پيش‌بيني جمعيت ايران تا افق 1430 شمسي
طراحی سایت