15 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 26 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 26 آبان,1400
بازدید: 296
اطلا‌ع نگاشت موضوع کتاب‌هاي مورد مطالعه افراد باسواد کشور- 1399 (15 ساله و بیشتر)
اطلا‌ع نگاشت موضوع کتاب‌هاي مورد مطالعه افراد باسواد کشور- 1399 (15 ساله و بیشتر)

این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی و بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.

 برای مشاهده اطلاع‌نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • اطلا‌ع نگاشت موضوع کتاب‌هاي مورد مطالعه افراد باسواد کشور- 1399 (15 ساله و بیشتر)
فایلهای پیوست
طراحی سایت