07 بهمن 1400
En | 
زمان انتشار: 14 آذر 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 15 آذر,1400
بازدید: 338
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه سهم ورتبه استان هابراساس شاخص ها ومتغیرهای مهم بخش کشاورزی
انتشار نسخه الکترونیکی نشریه سهم ورتبه استان هابراساس شاخص ها ومتغیرهای مهم بخش کشاورزی

دراین نشریه، استان‌های کشور بر اساس سهم شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی رتبه‌بندی شده‌ و در دو بخش "مقایسه استان‌ها برای هر شاخص و متغیر به‌صورت نمودار" و "جدول رتبه و سهم هر استان بر اساس متغیرها و شاخص‌ها" ارائه شده است.

بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که مستقیماً با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقش برجسته‌ای در توسعه و استقلال کشورها دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، يكي از اهداف محوری در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، افزايش كمّي و كيفي تولیدات کشاورزی مي‌باشد كه با استفاده مطلوب و اصولي از منابع و امكانات و به‌كارگيري شیوه‌های نوین تولید محصولات، امكان‌پذير مي‌شود. برای نیل به این هدف، دسترسی به آمار دقیق و بهنگام، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این نشریه، استان‌های کشور بر اساس سهم شاخص‌ها و متغیرهای مهم بخش کشاورزی رتبه‌بندی شده‌ و در دو بخش "مقایسه استان‌ها برای هر شاخص و متغیر به‌صورت نمودار" و "جدول رتبه و سهم هر استان بر اساس متغیرها و شاخص‌ها" ارائه شده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نشریه سهم ورتبه استان هابراساس شاخص ها ومتغیرهای مهم بخش کشاورزی
فایلهای پیوست
طراحی سایت