07 بهمن 1400
En | 
زمان انتشار: 29 آذر 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 29 آذر,1400
بازدید: 221
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور 1400
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور 1400

واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور در سال 1399، بیش از 106 هزارتن قارچ خوراکی (دکمه‎‌ای و صدفی) تولید کرده‌اند که نسبت به سال 1396 حدود 43 هزار تن (69 درصد) افزایش داشته است.

نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور در سال 1399،  بیش از 106 هزارتن قارچ خوراکی (دکمه‌ای و صدفی) تولید کرده‌اند که نسبت به سال 1396 حدود 43 هزار تن (69 درصد) افزایش داشته است.

بر اساس نتایج حاصل از این آمارگیری در سال 1399 تعداد 1953 واحد پرورش قارچ خوراکی در سطح كشور وجود داشته كه 1267 واحد فعال و بقيه (686 واحد) غير فعال بوده است. در سال 1396 تعداد موسسه‌های پرورش قارچ خوراكي، 1613 واحد بوده است.

درسال 1400 تعداد سالن‌هاي توليد در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي، 8518 سالن بوده است كه نسبت به آمارگيري انجام شده در سال 1396، 30 درصد افزايش يافته است. همچنين مساحت سالن‌هاي توليد در سال 1400 حدود 1878 هزار متر مربع  بوده است كه در مقايسه با سال 1396، افزایش 100 درصدی داشته است.

تعداد كل كاركنان شاغل در واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور در سال 1399، 8505 نفر بوده که 70 درصد شاغلان این مؤسسات مرد بوده‌اند.

سرشماري از واحدهاي پرورش قارچ خوراكي كشور در تابستان سال جاری با مشارکت مركز آمار ايران و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان‌ها اجرا شد. در این طرح آمارگیری، 98 نفر آمارگير، بازبین و كارشناس مسئول به مدت 20 روز در فرآیند جمع آوری و کنترل اطلاعات مشاركت داشته‌اند.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت