07 بهمن 1400
En | 
زمان انتشار: 18 دی 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 18 دی,1400
بازدید: 784
نتايج طرح گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور- تابستان 1400
نتايج طرح گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور- تابستان 1400

کاهش 9.6 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و 31.9 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در تابستان 1400 نسبت به تابستان

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل تابستان سال 1400 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در تابستان سال 1400، تعداد 12493 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته 13.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.6 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.8 واحد بوده است.
  • 14.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.0 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان 1400 بالغ ‌بر 2486 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 19.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.5 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي 1553 مترمربع بوده است.
  • مجموع مساحت زمين در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران در حدود 612 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته34.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 5.7 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمين در پروانه­های احداث ساختمان 382 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در تابستان سال 1400، تعداد 93578 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته 9.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 31.9 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 3.2 واحد بوده است‌.
  • در تابستان 1400 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته 14.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 40.1 درصد کاهش داشته است.
  • نسبت به فصل گذشته 10.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 29.1 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 621 مترمربع بوده است.
  • مجموع مساحت زمين در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در حدود 17472 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 52.8درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.5 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمين در پروانه­‌های احداث ساختمان 589 مترمربع بوده است.
  • نشریه  این نتایج در بخش تازه های نشر قابل دسترسی است.

 نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

تصاویر
  • نتايج طرح گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور- تابستان 1400
طراحی سایت