14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 دی 1393
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 24 دی,1393
بازدید: 1898
برگزاري نشست خبري  رييس مركز آمار ايران براي اعلام نتايج مقدماتي سرشماري عمومي كشاورزي 1393
برگزاري نشست خبري رييس مركز آمار ايران براي اعلام نتايج مقدماتي سرشماري عمومي كشاورزي 1393


نشست خبري رييس مركز آمار ايران براي اعلام نتايج مقدماتي سرشماري عمومي كشاورزي 1393 ، روز دوشنبه 22 دي ماه در مركز آمار ايران  برگزار شد. در اين نشست، دكتر عادل آذر در جمع  تعداد كثيري از خبرنگاران خبرگزاري‌ها، روزنامه ها و صدا و سيما، گفت: اجراي  سرشماري كشاورزي 1393 به صورت  الكترونيكي يكي از پيشرفته ترين سرشمار‌ي‌هاي كشور از نظر تكنولوژيكي بوده است.وي يكي از نوآوري‌هاي منحصر به فرد سرشماري كشاورزي 1393 را استفاده از تبلت به جاي فرم‌ها و پرسشنامه كاغذي جهت ثبت و پردازش اطلاعات ذكر كرد و افزود:‌ اين نخستين آمارگيري بزرگ ملي است كه با استفاده از تبلت به مرحله اجرا درآمده است و تاكنون استفاده از تبلت در سرشماري‌هاي بزرگ و ملي در هيچ كشوري گزارش نشده است. در اين سرشماري از تعداد 7472 دستگاه تبلت استفاده شده است .

دكتر عادل آذر، نيروي انساني مشاركت كننده در اين سرشماري را  جمعاً 12326 نفر ذكر كرد كه از اين تعداد 5549  نفر مأمور سرشماري، 1835 نفر در رده هاي كارشناسي  عملياتي (شامل معاونين فني و آموزشي استان و شهرستان، كارشناسان مسئول فني و اجرايي، و كارشناسان نقشه و فناوري اطلاعات ) فعاليت داشته‌اند. بقيه نيروها در قسمت‌هاي مختلف ستادي و پشتيباني (تداركات و حمل و نقل) انجام وظيفه نموده اند.وي افزود: سرشماري عمومي كشاورزي نقش محوري و پايه‌اي در نظام ملي آمارهاي كشاورزي كشور ايفا مي‌كند و منبع بسياري در زمينه تهيه داده‌هاي ساختاري و پايه‌اي بخش كشاورزي محسوب مي‌شود و علاوه بر آنبخش كشاورزي، 20 درصد از سهم اشتغال كشور و حدود 12 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي  را دارا مي باشد. رييس مركز آمار ايران همچنين  زمان اعلام نتايج تفصيلي اين سرشماري را نيمه اول سال 1394 ذكر نمود. بر اساس نتايج مقدماتي سرشماري  1393 كه در اين نشست خبري اعلام شد،‌ تعداد كل بهره‌برداران‌ كشاورزي فهرست شده در كشور شامل تمام واحدهاي توليد كشاورزي كوچك و بزرگ اعم از حقيقي و حقوقي، 4 ميليون و 43 هزار گزارش شده است كه در مقايسه با سرشماري عمومي كشاورزي سال 1382 حدود 6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. به رغم اين كاهش هنوز كشاورزي به‌ عنوان فعاليت اقتصادي اول در روستاهاي كشور محسوب مي‌شود و بيش‌ترين سهم را در اشتغال روستايي به خود اختصاص مي‌دهد.طبق نتايج آمارگيري مستقل از نيروي كار نيز جمعيت شاغل در بخش كشاورزي كشور نزديك به 4 ميليون نفر برآورد مي‌شود كه نوعي هم‌خواني و هماهنگي با نتايج اين سرشماري دارد.

منظور از كشاورزي در اين سرشماري، آن دسته از فعاليت اقتصادي است كه در ارتباط با كشت و كار محصولات زراعي، باغي، كشت محصولات گلخانه‌اي، دامداري، پرورش ماكيان به روش سنتي، پرورش كرم ابريشم، پرورش زنبور عسل و پرورش ماهي است. آمار مرغداري‌هاي صنعتي طي سرشماري‌ها و آمارگيري‌هاي مجزا توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌گردد. ضمناً زيربخش صيد و صيادي و همچنين جنگل و مرتع از  شمول اين سرشماري خارج هستند.

همچنين از بين 4 ميليون و 43 هزار بهره‌بردار كشاورزي فهرست شده ، اكثريت مطلق آن ها يعني 4 ميليون و 33 هزار بهره‌بردار مربوط به اشخاص حقيقي يا همان كشاورزان، دهقانان و دامداران است كه عمدتا خرده مالك هستند و تنها 9 هزار و 600 بهره‌برداري 0.2 (دو دهم ) درصد متعلق به اشخاص حقوقي (شركت‌ها و مؤسسات عمومي) است.

مساحت اراضي كشاورزي كشور (شامل زراعت و آيش و باغ) بدون در نظر گرفتن جنگل، جنگل‌كاري و مرتع‌داري حدود 16/6 (شانزده و شش دهم) ميليون هكتار گزارش شده است كه در مقايسه با سرشماري عمومي كشاورزي 1382، كه 17/7 (هفده و هفت دهم) ميليون هكتار اعلام شده بود معادل 6/2 (شش و دو دهم) درصد كاهش را نشان مي‌دهد. از دلايل اين كاهش مي‌توان به تغييرات مكرر رسمي و غير رسمي در كاربري اراضي از كشاورزي به غير كشاورزي، موضوع كم‌آبي و عدم كشت زمين به مدت بيش‌ از پنج سال اشاره كرد. با اين حال مساحت باغات كشور از سال 82 تا كنون از حدود 1 ميليون و 500 هزار هكتار به بيش از 1 ميليون و 800 هزار هكتار رسيده است كه رشد 25 درصدي را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه طي مدت فوق با كاهش 9 درصدي مساحت اراضي زراعي براي كاشت محصولات سالانه مواجه هستيم. وسعت اين اراضي از حدود 16 ميليون هكتار در سال 82 به 14/7 (چهارده و هفت دهم) ميليون هكتار در سال 93 كاهش يافته است.

 طبق نتايج اين سرشماري متوسط اراضي كشاورزي يك بهره‌بردار با زمين در كل كشور 4/9 (چهار و نه دهم) هكتار است. در مقام مقايسه بايد اشاره كرد كه اين متوسط در كشورهايي نظير كانادا، برزيل، انگلستان و آمريكا به ترتيب 273، 72، 71 و 178 هكتار مي‌باشد.


مساحت اراضي كشاورزي:

مساحت اراضي كشاورزي 16569657 (هكتار)

مساحت اراضي زراعي 14730244(هكتار

مساحت باغ و قلمستان 1839413(هكتار)تعداد انواع دام سبك شامل گوسفند و بز براي مهر و آبان سال جاري 44 ميليون رأس اعلام شده است كه اين رقم مربوط به جمعيت حداقلي اين دام طي سال است. مضافاً زمان  اجراي سرشماري در سال1393  مصادف با عيد سعيد قربان و دهه محرم بوده كه ذبايح انجام شده، به عنوان يكي از عوامل كاهش جمعيت دامي براي دوره آمارگيري محسوب مي‌شود. بر اساس آمارگيري‌هاي دامداري و بررسي‌هاي مركز آمار ايران، با آغاز زايش‌هاي فصلي، جمعيت دام سبك در اسفند سال جاري به حدود 58 ميليون رأس خواهد رسيد. براي بهره‌برداري از آمار جمعيت دام سبك بسيار اهميت دارد كه به اين نكته توجه شود كه جمعيت دام سبك به دليل فصلي بودن زايش در طي سال ثبات ندارد و از جمعيت حداقلي در ماه‌هاي مهر و آبان به جمعيت حداكثري در انتهاي دوره زايش تغيير خواهد كرد.در اين سرشماري جمعيت گاو و گوساله 4/2 (چهار و دو دهم) ميليون رأس گزارش شده است  و متوسط تعداد دام در هر بهره‌برداري براي گوسفند 36 رأس، براي بز 19 رأس و براي گاو 6 رأس محاسبه شده است.

تصاویر
  • برگزاري نشست خبري  رييس مركز آمار ايران براي اعلام نتايج مقدماتي سرشماري عمومي كشاورزي 1393
طراحی سایت