19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 20 بهمن 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 تیر,1401
بازدید: 766
خلاصه خبري نتایج طرح آمارگيري از باسکول‌های عمومی– 1399( نسخه بازنگری شده)
خلاصه خبري نتایج طرح آمارگيري از باسکول‌های عمومی– 1399( نسخه بازنگری شده)

سال 1398 تعداد 1721 باسکول عمومی در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.

مركز آمار ايران در آبان‌ماه سال 1399، «طرح آمارگيري از باسکول‌های عمومی» از مجموعه «طرح‌‌های آمارگيري از کارگاه‌های حمل‌ونقل کشور» را با هدف تأمين داده‌هاي مورد نياز تهيه‎ی حساب ‌هاي ملي و منطقه‌اي سال 1398 بخش حمل و نقل در فعاليت مربوط به این کارگاه‌ها به اجرا در آورد. پيش از اين نيز، مركز آمار ايران در سال‌هاي 1381، 1382، 1386، 1390 و 1394 طرح آمارگيري از باسکول‌های عمومی را به اجرا درآورده بود.

در اجرای سال 1399 این طرح، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌ی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌ی آماری نشان می‌دهد:

  • در سال 1398 تعداد 1721 باسکول عمومی در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.
  • تعداد كاركنان این کارگاه‌ها (باسکول‌های عمومی)، 3295 نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، حدود 2 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، 49.2 درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و 50.8 درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند.
  • در دوره‌ی موردنظر، جبران خدمات كاركنان باسکول‌های عمومی 388 ميليارد ريال بوده که نشان می‌دهد، پرداختي ماهانه به هر كاركن مزد و حقوق‌بگير اين كارگاه‌ها به طور متوسط، 19.9 ميليون ريال بوده است.
  • ارزش مصارف واسطه‎ی سال 1398 باسکول‌های عمومی، 232 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم 13.2 درصد پرداختی بابت نوشت افزار، كاغذ و فرم‌هاي چاپي، روزنامه، نشريات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندي، 27.2 درصد پرداختي بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، 6.9 درصد پرداختي بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، 2.1 درصد پرداختي بابت بيمه‌هاي تجاري (سرقت و آتش‌سوزي و...)، 15.8 درصد پرداختي بابت اجاره ساختمان، 18.1 درصد پرداختي بابت تعميرات جزیي اموال سرمايه‌اي و 16.7 درصد مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ‌است. بر‌اين‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎ی هر يك از اين كارگاه‌ها، 143 ميليون ريال بوده ‌است.
  • ارزش ستانده‎های سال 1398 باسکول‌های عمومی، بیش از 1375 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم، 96.7 درصد «دریافتی بابت توزین وسایل نقلیه» و 3.3 درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. بر ‌اين ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌هاي هر يك از اين كارگاه‌ها، بالغ بر 848 میلیون ريال بوده ‌است.
  • بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجراي اين طرح در دوره‌ی مورد بررسي، ارزش افزوده‎ی باسکول‌های عمومی ، 1143 ميليارد ‌ريال مي‌باشد و نشان می‎دهد ارزش افزوده‎ی هریک از اين كارگاه‌ها، 705 ميليون ‌ريال بوده كه نسبت به نتایج اجرای دوره‌ی قبل (سال 1394)، 2.1 برابر شده است.

 کاربران از طریق وبگاه مركز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می‎توانند به نتایج طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

 

 

 

 

 

تصاویر
  • خلاصه خبري نتایج طرح آمارگيري از باسکول‌های عمومی– 1399( نسخه بازنگری شده)
طراحی سایت