22 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 20 بهمن 1400
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 26 تیر,1401
بازدید: 859
 خلاصه خبري نتایج «طرح آمارگيري از پارکینگ‌های عمومی– 1399 (نسخه بازنگری شده)
خلاصه خبري نتایج «طرح آمارگيري از پارکینگ‌های عمومی– 1399 (نسخه بازنگری شده)

سال 1398 تعداد 1782 پارکینگ‌ عمومی در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.

مركز آمار ايران در آبان‌ماه سال 1399، «طرح آمارگيري از پارکینگ‌های عمومی» از مجموعه «طرح‌‌های آمارگيري از کارگاه‌های حمل‌ونقل کشور» را با هدف تأمين داده‌هاي مورد نياز تهيه‎ی حساب ‌هاي ملي و منطقه‌اي سال 1398 بخش حمل و نقل در فعاليت مربوط به این کارگاه‌ها به اجرا در آورد. پيش از اين نيز، مركز آمار ايران در سال‌هاي 1381، 1382، 1386، 1390 و 1394 طرح آمارگيري از پارکینگ‌های عمومی را به اجرا درآورده بود.

در اجرای سال 1399 این طرح، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌ی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌ی آماری نشان می‌دهد:

  • در سال 1398 تعداد 1782 پارکینگ‌ عمومی در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.
  • تعداد كاركنان این کارگاه‌ها (پارکینگ‌های عمومی)، 4437 نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، بیش از 2 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، 60.0 درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و 40.0 درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند.
  • در دوره‌ی موردنظر، جبران خدمات كاركنان پارکینگ‌های عمومی بالغ‌بر 570 ميليارد ريال بوده که نشان می‌دهد، پرداختي ماهانه به هر كاركن مزد و حقوق‌بگير اين كارگاه‌ها به طور متوسط، 17.9 ميليون ريال بوده است.
  • ارزش مصارف واسطه‎ی سال 1398 پارکینگ‌های عمومی، 743 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم 2.8 درصد پرداختی بابت نوشت افزار، كاغذ و فرم‌هاي چاپي، روزنامه، نشريات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندي، 8.6 درصد پرداختي بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، 1.7 درصد پرداختي بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، 1.8 درصد پرداختي بابت بيمه‌هاي تجاري (سرقت و آتش‌سوزي و...)، 77.5 درصد پرداختي بابت اجاره ساختمان، 2.5 درصد پرداختي بابت تعميرات جزیي اموال سرمايه‌اي و 5.1 درصد مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ‌است. بر‌اين‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎ی هر يك از اين كارگاه‌ها، 417 ميليون ريال بوده ‌است.
  • ارزش ستانده‎های سال 1398 پارکینگ‌های عمومی، حدود 3597 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم، 98.4 درصد «حق پارکینگ‌داری» و 1.6 درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. بر ‌اين ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌هاي هر يك از اين كارگاه‌ها، بیش از 2018 میلیون ريال بوده ‌است.
  • بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجراي اين طرح در دوره‌ی مورد بررسي، ارزش افزوده‎ی پارکینگ‌های عمومی ، حدود 2854 ميليارد ‌ريال مي‌باشد و نشان می‎دهد ارزش افزوده‎ی هریک از اين كارگاه‌ها، 1601 ميليون ‌ريال بوده كه نسبت به نتایج اجرای دوره‌ی قبل (سال 1394)، 2.9 برابر شده است.

 کاربران از طریق وبگاه مركز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می‎توانند به نتایج طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

 

 

 

 

 

تصاویر
  •  خلاصه خبري نتایج «طرح آمارگيري از پارکینگ‌های عمومی– 1399 (نسخه بازنگری شده)
طراحی سایت