02 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 08 بهمن 1393
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 بهمن,1393
بازدید: 2088
تشريح نقش سازمان‌هاي آماري در بهره‌وري كشور توسط رئيس مركز آمار ايران
تشريح نقش سازمان‌هاي آماري در بهره‌وري كشور توسط رئيس مركز آمار ايران


رئيس مركز آمار ايران در همايش ملي بهره‌‌وري كه روز چهارم بهمن ماه برگزار شد بر نقش دستگاه‌ها و سازمان‌هاي آماري در ايجاد جنبش همگاني بهره‌وري اشاره كرد. در اين همايش كه با حضور دكتر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، خانم دكتر معصومه ابتكار، رئيس سازمان محيط زيست كشور وخانم دكتر طباطبايي يزدي، رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران برگزار شد، دكتر عادل آذر براي تشريح نقش نظام حرفه‌اي آمار و مركز آمار ايران به عنوان نمود اصلي اين نظام، در در بهره‌وري گفت:‌ بهره‌وري را به عنوان يك جنبش همگاني براي رشد و توسعه و صيانت از منابع مي‌توان از دو منظر "گفتمان" و "روال كاري" مورد توجه قرار داد. وي افزود: ‌گفتمان با آگاهي، ‌فهم، ‌زبان، فلسفه و روانشناسي سازماني و ملي ارتباط مستقيمي داشته و در راستاي نهضت بهره‌وري كه از عناصر گفتمان است،‌ به دنبال كشف ناهنجاري رفتاری و كژي‌هاي فردي و گروهي است كه حاصل آن، خروجي‌هاي كاركردي نظير قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها براي نهادينه‌سازي بهره‌وري در فرهنگ و اقتصاد مي‌باشد. دكتر عادل آذر افزود: در بعد "روال كاري" اقدام يا عمل اهميت مي‌يابد و بايد از نظر "روال كاري" مكانيزمي طراحي و نهادينه شود تا خروجي برنامه‌هاي عمل، بهره‌ور كردن روال و رويه‌هاي كاري باشد و براي اين كار بايد سه عنصر مهم يعني روال يا جريان فعاليت‌هاي سازماني، تجربه كنندگان روال يا عوامل اجرايي و همچنين رويه هاي كاري و يا رويه‌ها و ابزارهايي كه افراد سازمان براي انجام فعاليت‌هاي خود آنها را بكار مي‌بندند را بايد شناخت. دكتر عادل آذر نقش مراكز آماري به ويژه مركز آمار ايران را در اين مرحله بسيار پر اهميت ذكر كرد و افزود: در چرخه بهره‌وري ماموريت نهادهاي آماري اندازه‌گيري است و براي اندازه‌گيري، شاخص مطرح مي شود. وي با اشاره به مواد 54 و 68 قانون برنامه پنجم كه براساس آن ها مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي توليد و انتشار آمارهاي رسمي، وظيفه تهيه و اندازه گيري شاخص‌هاي مورد نياز دستگاه‌ها را بر عهده دارد، افزود: شاخص‌هاي ملي بهره‌وري جزئي از اين شاخص‌ها است كه توسط  مركز آمار ايران تهيه و اندازه‌گيري مي‌شود و در حال حاضر مركز آمار ايران در اين حوزه شاخص‌هايي را احصا كرده است .وي سپس به فهرست شاخص‌هاي بهره‌وري، از جمله شاخص بهره‌وري نيروي كار برحسب ارزش افزوده، اقلام آماري مورد نياز براي محاسبه اين شاخص‌ها و همچنين آمارهاي فعلي موجود در مركز آمار ايران جهت محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري اشاره نمود. دكتر عادل آذر در ادامه با اشاره به نظام جامع ثبت هاي آماري ايران و شبكه ملي آمار ايران گفت: مركز آمار ايران با شناسايي شاخص‌هاي بهره‌وري، به تدوين شناسنامه آن‌ها با همكاري سازمان ملي بهره‌وري و همچنين برنامه‌ريزي براي توليد و محاسبه آن‌ها پرداخته و در تلاش است تا اين شاخص‌ها در قالب شبكه ملي آمار به صورت دقيق در قالب يك داشبورد مديريتي در اختيار برنامه‌ريزان قرار گيرد.

رئيس مركز آمار ايران همچنين مشخص كردن سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي و انتشار سالانه آمار مربوطه، برنامه‌ريزي جامع براي تهیه و تولید اطلاعات آماري مورد نیاز و اجراي طرح‌هاي آماري مورد نياز جهت پركردن خلاء‌هاي آماري (از جمله طرح ارزش موجودي سرمايه و نفر ساعت اشتغال)، يكسان‌سازي پايه آماري داده‌هاي مربوط به شاخص‌هاي بهره‌وري وگردآوري داده‌هاي مورد استفاده شاخص‌هاي بهره‌وري طبق تعريف APO( سازمان بهره‌وري‌ آسيايي) و سازمان‌هاي بين‌المللي را از جمله فعاليت هاي اين مركز براي تهيه شاخص هاي بهروري كشور ذكر كرد.


 


تصاویر
  • تشريح نقش سازمان‌هاي آماري در بهره‌وري كشور توسط رئيس مركز آمار ايران
طراحی سایت