19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 28 اسفند 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 06 فروردین,1401
بازدید: 1952
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1400
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1400

در فصل مورد بررسی تعداد رویداد ازدواج و طلاق به­ ترتیب برابر 144679 و 50357 ثبت شده است که نسبت به فصل قبل از آن به ‌ترتیب 9745 و 550 واقعه و نسبت به فصل مشابه سال قبل به­ ترتیب 10.2 و 5.1 درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران با استناد به رویکرد توسعه آمارهای رسمی کشور، در راستای پاسخگویی به نیازهای مسئولین، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقدام به انتشار گزارش اختصاصی فصلی از وضعیت اجتماعي و فرهنگي ايران با استفاده از اطلاعات آماری ثبتی در دستگاه‌های اجرایی و داده‌های حاصل ازآمارگیری‌های میدانی مرکز آمار ایران نموده است. خلاصه‌ای از نتایج این نشریه در فصل پاییز 1400 به شرح زیر است.

در پاییز 1400 :
-    براساس نتایج این نشریه در پاییز 1400، تعداد 287192 ولادت‌‌ به ثبت رسیده است که نسبت به فصل قبل از آن (تابستان 1400)، 592 مورد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز 1399)، 10664 مورد افزایش یافته است.
-    در فصل مورد بررسی تعداد رویداد ازدواج و طلاق به ترتیب برابر 144679 و 50357 ثبت شده است که نسبت به فصل قبل از آن به ‌ترتیب 9745 و 550 واقعه و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 10.2 و 5.1 درصد افزایش یافته است.
-    جمعیت فعال اقتصادی کشور 25838 هزار نفر برآورد شده است، که نسبت به فصل قبل 63 هزار نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل 11 هزار نفر کاهش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی در این فصل، 40.9 درصد می‌باشد که نسبت به فصل قبل 0.2 واحد درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.5 واحد درصد کاهش یافته است. حسب نتایج، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر در پاییز 1400 برابر 8.9 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.7 و 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در پاییز 1400، 13.8 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 و 0.5 واحد درصد کاهش داشته است. نسبت اشتغال در پاییز 1400 برابر 37.3 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل 0.1 واحد درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.
-    تعداد مرگ و میر‌های غیر‌طبیعی 11086 مورد بوده است که در صدر آن حوادث رانندگی و ترافیکی با 4507 مورد قرار دارد. مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی نسبت به فصل قبل 4 مورد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 625 مورد افزایش داشته است.
-    در پاییز 1400 میزان برنامه‌های تلویزیونی تولید و پخش شده به تفکیک محورهای اصلی 15248 ساعت بوده است که از این میزان برنامه تلویزیونی تولید و پخش شده، سیاست¬های رشد جمعیت جوان پویا و بالنده 4 درصد، ازدواج 4 درصد، آسیب‌های اجتماعی شامل طلاق، مواد مخدر و مفاسد به ترتیب 2، 2 و 3 درصد، خانواده و زنان 85 درصد بوده است.
-    براساس نتایج این نشریه، نسبت پشتیبانی(پوشش حمایتی) بیمه تامین اجتماعی برابر 3.5 بوده است که نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 و 1.0 واحد کاهش داشته است. همچنین در پاییز 1400، تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به ترتیب 15051523 و 18185132 نفر بوده است. از این تعداد، بیمه شدگان اصلی و تبعی بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی به ترتیب 182098 و 259025 نفر بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب 16319 و 24850 نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 20416 و 58367  نفر کاهش داشته است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت