22 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 07 فروردین 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 07 فروردین,1401
بازدید: 2831
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1400

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ یزد با 2.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های اردبیل و سیستان و بلوچستان 0.6 درصد است.

کل خانوارها

در اسفند ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 401.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ یزد با 2.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های­­­ اردبیل و سیستان و بلوچستان  0.6 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 34.7 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (41.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (26.8 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 40.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (48.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (36.3 درصد) است.

خانوارهای شهری

در اسفند ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 396.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان‌های ایلام و یزد با 2.3 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با 0.1 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 34.5 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (41.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (27.1 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 39.7 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های كهگيلويه و بويراحمد (46.6 درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (36.6 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در اسفند ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  429.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ لرستان با 2.8 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ گیلان با 0.1 درصد می­ باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 35.8 درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌های مازندران و­ كهگيلويه و بويراحمد (42.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (26.2 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 42.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (51.5درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (35.2 درصد) است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – اسفند 1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت