19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 31 فروردین 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 31 فروردین,1401
بازدید: 894
جدول داده ستانده سال 1395 منتشر شد
جدول داده ستانده سال 1395 منتشر شد

این جدول متشکل از 15 جدول اصلی، پشتیبان و تحلیلی با ابعاد مختلف است.

این جدول با استفاده از نتایج حاصل از طرح های آمارگیری اجرا شده در مرکز آمار ایران و اطلاعات ثبتی دریافت شده از سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و سایر آمارهای رسمی و تفصیلی تولید شده است. این جدول متشکل از 15 جدول اصلی، پشتیبان و تحلیلی با ابعاد مختلف است. امید است این محصول بتواند در مطالعه و تحلیل بخش های مختلف اقتصاد ایران مورد استفاده سیاست گذاران، نخبگان، محققان و ... قرار گیرد.

گزارش تفصیلی جدول داده ستانده سال 1395 در فایل پیوست قابل دسترسی است. هم چنین فایل جداول داده ستانده 1395 از مسیر صفحه داده ها و اطلاعات آماری - حساب های ملی و منطقه ای- جداول داده و ستانده در دسترس قرار دارد.

تصاویر
  • جدول داده ستانده سال 1395 منتشر شد
فایلهای پیوست
طراحی سایت