22 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 11 اردیبهشت,1401
بازدید: 2446
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1401
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1401

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (43.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (26.1 درصد) است.

کل خانوارها

در فرودین ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 415.0 رسید که نسبت به ماه قبل 3.3 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ بوشهر با 5.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ زنجان  2.1 درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (43.7 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (26.1 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1401 برای خانوارهای کشور به عدد 39.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (47.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های سیستان و بلوچستان و همدان (34.7 درصد) است.

خانوارهای شهری

در فروردین ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 409.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با 5.2 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با 2.0 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 35.2 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (42.5 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (26.4 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 38.7درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (45.7 درصد) و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (34.5درصد) است.

خانوارهای روستایی

در فروردین ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  446.5رسید که نسبت به ماه قبل 4.0 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد با 7.7 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­های تهران و زنجان با 2.2 درصد می­‌باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 37.2 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ كهگيلويه و بويراحمد (47.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (25.5درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1401 برای خانوارهای روستایی به عدد 41.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (50.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (33.2 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – فروردین 1401
فایلهای پیوست
طراحی سایت