19 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 18 اردیبهشت 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 18 اردیبهشت,1401
بازدید: 925
 نتایج طرح آمارگيري از موسسات ترخیص کالا– 1399
نتایج طرح آمارگيري از موسسات ترخیص کالا– 1399

سال 1398 تعداد 1042 موسسه‌ی ترخیص کالا در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.

مركز آمار ايران در آبان‌ماه سال 1399، «طرح آمارگيري از موسسات ترخیص کالا» از مجموعه «طرح‌‌های آمارگيري از کارگاه‌های حمل‌ونقل کشور» را با هدف تأمين داده‌هاي مورد نياز تهيه‎ی حساب ‌هاي ملي و منطقه‌اي سال 1398 بخش حمل و نقل در فعاليت مربوط به این کارگاه‌ها به اجرا در آورد. پيش از اين نيز، مركز آمار ايران در سال‌هاي 1383، 1387، 1391 و 1394 طرح آمارگيري از موسسات ترخیص کالا را به اجرا درآورده بود.

در اجرای سال 1399 این طرح، نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت مراجعه‌ی حضوری و با استفاده از پرسشنامه بوده است. تعمیم نتایج طرح مزبور به کل جامعه‌‌ی آماری نشان می‌دهد:

 • در سال 1398 تعداد 1042 موسسه‌ی ترخیص کالا در کل کشور به فعاليت اشتغال داشته‌اند.
 • تعداد كاركنان این کارگاه‌ها (موسسات ترخیص کالا)، 4673 نفر بوده است که نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر کارگاه، حدود 4 نفر مشغول به‌کار بوده‌اند. از این تعداد کارکن، 75.2 درصد کارکن مزدوحقوق بگیر و 24.8 درصد کارکن بدون مزدوحقوق بوده‌اند.
 • در دوره‌ی موردنظر، جبران خدمات كاركنان موسسات ترخیص کالا 1187 ميليارد ريال بوده که نشان می‌دهد، پرداختي ماهانه به هر كاركن مزد و حقوق‌بگير اين كارگاه‌ها به طور متوسط، 28.1 ميليون ريال بوده است.
 • ارزش مصارف واسطه‎ی سال 1398 موسسات ترخیص کالا، 719 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم 41.2 درصد بابت پرداختی به گمرک، 7.9 درصد پرداختی بابت بازرسی کالا، 1.9 درصد پرداختی بابت نوشت افزار، كاغذ و فرم‌هاي چاپي، روزنامه، نشريات و مطبوعات و لوازم بسته‌بندي، 6.3 درصد پرداختي بابت آب، برق، گاز طبیعی و سایر سوخت‌ها، 6.1 درصد پرداختي بابت هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، 1.7 درصد پرداختي بابت بيمه‌هاي تجاري (سرقت و آتش‌سوزي و...)، 22.9 درصد پرداختي بابت اجاره ساختمان، 2.2 درصد پرداختي بابت تعميرات جزیي اموال سرمايه‌اي و 9.8 درصد مربوط به سایر مصارف واسطه  بوده ‌است. بر‌اين‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش مصارف واسطه‎ی هر يك از اين كارگاه‌ها، بالغ ‌بر  690 ميليون ريال بوده ‌است.
 • ارزش ستانده‎های سال 1398 موسسات ترخیص کالا، بیش از 2921 ميليارد ‌ريال مي‌باشد. از اين رقم، 73.8 درصد «کارمزد دریافتی بابت ترخیص کالا»، 9.0 درصد دریافتی بابت «انبارداری، بارشماری و سنجش بار، بازرسی و بست‌بندی کالا»، 15.1 درصد دریافتی بابت حمل‌ونقل و 2.1 درصد مربوط به سایر ستانده‌ها بوده ‌است. بر ‌اين ‌اساس به‌طور متوسط‌ ارزش ستانده‌هاي هر يك از اين كارگاه‌ها، حدود 2804 میلیون ريال بوده ‌است.
 • بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از اجراي اين طرح در دوره‌ی مورد بررسي، ارزش افزوده‎ی موسسات ترخیص کالا، 2202 ميليارد ‌ريال مي‌باشد و نشان می‎دهد ارزش افزوده‎ی هریک از اين كارگاه‌ها، 2114 ميليون ‌ريال بوده كه نسبت به نتایج اجرای دوره‌ی قبل (سال 1394)، 2.1 برابر شده است.
 • کاربران از طریق وبگاه مركز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir نیز می‎توانند به نتایج طرح مذکور به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.
تصاویر
 • نتایج طرح آمارگيري از موسسات ترخیص کالا– 1399
طراحی سایت