11 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 02 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 02 خرداد,1401
بازدید: 344
دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با رئیس مرکز آمار ایران
دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با رئیس مرکز آمار ایران

دکتر حسین‌زاده در این جلسه، ضمن اشاره بر اهمیت تهیه جداول داده – ستانده، بر نقش مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، در اجرای طرح های آمارگیری مرتبط با این جداول تاکید کرد.

رئیس مرکز آمار ایران در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر و همچنین معاون آمار و اطلاعات این سازمان، از همکاران این سازمان و تلاش‌های بی وقفه آن‌ها در اجرای طرح‌های آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی به ویژه، تهیه حساب شهرستان تشکر کرد.

دکتر حسین‌زاده در این جلسه، ضمن اشاره بر اهمیت تهیه جداول داده – ستانده، بر نقش مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، در اجرای طرح های آمارگیری مرتبط با این جداول تاکید کرد و افزود: مرکز آمار ایران از فعالیت‌های نوآورانه استان‌ها از جمله مصورسازی آمارها و تهیه داشبوردهای آماری استقبال و از این فعالیت‌ها حمایت می‌کند.

همچنین این جلسه، بر ضرورت بهبود اعتبارات طرح‌های آمارگیری در استان‌ها تاکید شد.

گفتنی است علی درویشی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر به همراه علیرضا محمدی، معاون آمار و اطلاعات این سازمان، روز دوشنبه دوم خرداد ماه، با  دکتر حسین زاده، رئیس مرکز آمار ایران دیدار کردند.

تصاویر
  • دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با رئیس مرکز آمار ایران
  • دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با رئیس مرکز آمار ایران
طراحی سایت