25 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 08 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 08 خرداد,1401
بازدید: 678
سیمای جمعیتی ایران،1400
سیمای جمعیتی ایران،1400

این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

اینفوگرافی تهیه شده در دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران با عنوان "سیمای جمعیتی ایران؛ سال 1400" نشان می‌دهد که جمعیت کشور در سال گذشته 84.1 میلیون نفر بوده که شامل 42.5 میلیون نفر مرد و 41.6 میلیون نفر زن می‌باشد.

 اینفوگرافی تهیه شده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از جمعیت 84.1میلیون نفری ایران در سال 1400، حدود 58.3 میلیون نفر در سن کار قرار دارند.

ایناطلاع نگاشت که توسط گروه جمعیت و سلامت تهیه شده و داده‌های آن از پیش‌بینی انجام شده در این گروه استفاده شده نشان می‌دهد در سال 1400 نسبت سالمندی برای مردان 6.4 و برای زنان 7.2 درصد بوده است و این در حالی است که جمعیت 65 ساله و بیشتر مردان 2.7 میلیون نفر و زنان 3.0 میلیون نفر است.

در خصوص جمعیت 15 تا 65 سال که در سن کار تلقی می‎شود این اینفوگرافی نشان می‌دهد از جمعیت 84.1 میلیون نفری ایران در سال 1400، حدود 58.3 نفر در سن کار قرار دارند. همچنین در سال گذشته 19.9 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 15 سال قرار داشته‌اند که 10.2 میلیون نفر پسر و 9.7 میلیون نفر هم دختر بوده‌اند.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • سیمای جمعیتی ایران،1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت