07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 11 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 11 خرداد,1401
بازدید: 1752
ویژگی های اقتصادی –اجتماعی خانوارهای که به دهک های پایین یا بالا انتقال یافته اند

این مقاله توسط سید حسین پیمان، مدیر کل دفتر آمارهای فرهنگی، بازرگانی و خدمات و ایمان محمودی کوهستانی،كارشناس آمارهاي نيروي انساني دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

خانوارهایی که در سال 1399 نسبت به سال 1397 به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند، دارای سرپرستان شاغل کمتر، تعداد اعضای با درآمد کمتر، تعداد کارکن کمتر، سرپرستانی با سواد کمتر و تحصیلاتی پایین‌تر و درصد سرپرستان با درآمد بدون کار (باز نشسته و...) و خانه دار و با سن بالاتر بوده‌اند. همچنین دارای سرپرستان زن و بی همسر براثر فوت و طلاق بیشتر، تعداد اعضای محصل بیشتر و نحوه تصرف مسکن اجاره‌ای بیشتر نسبت به خانوارهایی که به دهک‌های بالاتر از سال 1397 انتقال یافتند، بوده­اند. همچنین مشاغل سرپرستان آنها با درصد بیشتری مربوط به کارگران ساده ساختمانی و حمل و نقل مسافر بوده است.

به عبارت دیگر خانوارهایی به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافتند که شاغلین، تعداد اعضا کارکن و درآمدشان کمتر بوده است و از زنان سرپرست، سرپرستان بازنشسته و با سنین بالاتر، سرپرستان با سطح تحصیلی پایین‌تر و بیشتر از مسکن اجاری، برخورار بودند. بنابراین خانوارهایی با این ویژگی‌ها ، بیشتر در معرض انتقال به دهک های پایین تر از گذشته قرار داشته اند...

برای مشاهده متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه کنید.

فایلهای پیوست