16 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 21 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 21 خرداد,1401
بازدید: 121
انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک ١٤٠٠
انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک ١٤٠٠

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک سال1400 نشان می‌دهد که کمترین تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور با 46.78 میلیون رأس در فصل تابستان و بیشترین تعداد آن با 55.58 میلیون رأس در فصل زمستان بوده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 1400 نشان می‌دهد که تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور از 63.17 تا 73.89 میلیون رأس در طول سال متغیر است.بر اساس همین گزارش کمترین تعداد بز و بزغاله با 16.17میلیون رأس در فصل پاییز و بیشترین تعداد با 18.31 میلیون رأس در فصل زمستان بوده است.و همینطور کمترین تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور با 46.78 میلیون رأس در فصل تابستان و بیشترین تعداد آن با 55.58 میلیون رأس در فصل زمستان بوده است.

اطلاعات بیشتر درسند پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک ١٤٠٠
فایلهای پیوست
طراحی سایت