16 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 21 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 21 خرداد,1401
بازدید: 139
انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سنگین ١٤٠٠
انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سنگین ١٤٠٠

در طول سال 1400 تعداد 2.07 میلیون رأس گاو و گوساله در دامداری‌های کشور پروار شده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سنگین در سال 1400 نشان می‌دهد که تعداد گاو و گوساله موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور از 5.56 تا 5.63 میلیون رأس در طول سال متغیر بوده است و همینطور در سال 1400 تعداد 1.53 میلیون رأس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شده است.در زمستان 1400، تعداد 5.63 میلیون رأس گاو و گوساله شامل 1.31 میلیون رأس گاو و گوساله اصیل، 2.41 میلیون رأس گاو و گوساله آمیخته و 1.91 میلیون رأس گاو و گوساله بومی در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده گاو و گوساله وجود داشته است.اطلاعات بیشتر در سند پیوست قابل دستیابی میباشد.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سنگین ١٤٠٠
فایلهای پیوست
طراحی سایت