16 تیر 1401
En | 
زمان انتشار: 24 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 24 خرداد,1401
بازدید: 1017
گزارش مقدماتي شاخص قیمت كالاهاي صادراتي فصل زمستان 1400  (سال پایه = 1395)
گزارش مقدماتي شاخص قیمت كالاهاي صادراتي فصل زمستان 1400 (سال پایه = 1395)

در فصل زمستان 1400، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي (مبتنی بر داده‌های ریالی) نسبت به فصل قبل 20.1 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز 1400 (31.1 درصد) حدود 11.0 واحد درصد کاهش داشته است.

amar قيمت كالاهاي صادراتي يكي از مهم‌ترين عوامل تأثیرگذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي‌باشد و تغييرات آن­ها از اهميت بالايي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت كالاهاي صادراتي از كليه كدهاي تعرفه صادراتي كشور سال 1395 (سال پایه) استفاده شده است. داده‌­های مورد استفاده در این طرح از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسلامي ايران و طبقه بندي مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي 20 گروه‌ اصلي طبقه‌بندي HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که براي محاسبه شاخص ­فصل زمستان 1400 از داده­هاي مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي استفاده شده است. لذا نتايج اعلام شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آن­ها بايستي با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ داده­‌هاي قطعی سال 1400 توسط گمرك جمهوري اسلامي ایران، شاخص صادرات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر خواهد شد.

  • تورم فصلی

در فصل زمستان 1400، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي (مبتنی بر داده‌­های ریالی) نسبت به فصل قبل 20.1 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز 1400 (31.1 درصد) حدود 11.0 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي (مبتنی بر داده­های دلاری) نسبت به فصل قبل 1.0- درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز 1400 (1.5 درصد) حدود 2.5 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه « فلزات معمولى و مصنوعات آنها » ( 4.3 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «مرواريد طبيعى يا پرورده، سنگهاى گرانبها يا نيمه گرانبها و...» (48.9 درصد) است.

  • تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان 1400، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي (مبتنی بر داده­های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل 116.3 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز 1400 (139.6 درصد)  23.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كالاهاي صادراتي (مبتنی بر داده­های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.8 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز 1400 (14.6 درصد) 8.7 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه « مواد پلاستيكى و اشياء ساخته شده از اين مواد و ...» ( 16.2 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و...» ( 395.2 درصد) است.

  • تورم سالانه

در فصل زمستان 1400، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 برابر با 142.8 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی پاییز 1400 (169.6 درصد) 26.9 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400 برابر با 11.6 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ی پاییز 1400 (12.2 درصد) حدود 0.6 واحد درصد کاهش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه « پوست خام، چرم، پوستهاى نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد و ...» ( 27.6 درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه « آلات و دستگاه­های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» ( 497.1 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • گزارش مقدماتي شاخص قیمت كالاهاي صادراتي فصل زمستان 1400  (سال پایه = 1395)
فایلهای پیوست
طراحی سایت