30 شهریور 1402
En | 
زمان انتشار: 02 مرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 02 مرداد,1401
بازدید: 665
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1400
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1400

کاهش 13.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و 15.8 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در زمستان 1400 نسبت به زمستان 1399

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل زمستان سال 1400 نشان مي‌دهد:

 

الف- شهر تهران

  • در زمستان سال 1400، تعداد 11540 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته 22.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 13.5 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 7.8 واحد بوده است.
  • تعداد 1489 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در زمستان 1400 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته 24.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 17.6 درصد کاهش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در زمستان 1400 بالغ ‌بر 2236 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 19.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 5.0 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي 1502 مترمربع بوده است.

 

 

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در زمستان سال 1400، تعداد 115450 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته 39.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 15.8 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 3.1 واحد بوده است‌.
  • تعداد 36993 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در زمستان 1400 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته 40.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 23.4 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در زمستان 1400 حدود 21542 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 35.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 18.5 درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 582 مترمربع بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور زمستان 1400
فایلهای پیوست