30 شهریور 1402
En | 
زمان انتشار: 15 مرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 15 مرداد,1401
بازدید: 1154
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور بهار 1401 (100=1395)
شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور بهار 1401 (100=1395)

در فصل بهار 1401 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 97.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (39.7 درصد)، 57.5 واحد درصد افزایش داشته است.

چکیده

در فصل بهار 1401 شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی (بر مبنای 100=1395) برابر با 800.7 بوده است که نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 50.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 97.2 درصد افزایش یافته ­است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 67.3 درصد افزایش یافته­ است.

تورم فصلی

در فصل بهار 1401 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 50.8 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (3.2 درصد)، 47.6 واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " کود" (11.2 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم " شیر "  (69.1 درصد) می­‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1401 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به  97.2 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (39.7 درصد)، 57.5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­‌های صنعتی به ازای تولید قلم­‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار 1401 نسبت به فصل بهار 1400، 97.2 درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری­‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "گاو تلیسه" (35.9 درصد) و بیش­ترین آن مربوط به قلم "شیر" (128.7 درصد) می‌­باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار1401 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 67.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (59.0 درصد)،8.3 واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری­‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گوساله نر زير چهار ماه" (30.7 درصد) و بیشترین آن مربوط به "شیر" (77.3 درصد) می­‌باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در بهار 1401 نشان مي­‌دهد که عدد شاخص در همه استان­‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­‌رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان البرز با 74.5 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان هرمزگان با 13.6درصد افزایش می­‌باشد.

مقایسه شاخص کل استان­‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان اردبیل با 150.5درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 32.3 درصد (افزایش) می­‌باشد.

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور بهار 1401 (100=1395)
فایلهای پیوست