07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 28 آذر 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 28 آذر,1401
بازدید: 1089
نرخ رشد اقتصادی - شش ماهه اول 1401
نرخ رشد اقتصادی - شش ماهه اول 1401

رشد 3.3 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 3.4 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه اول سال 1401

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال 1401 به رقم 3870 هزار ميليارد ريال با نفت و 3326 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت  3745 هزار ميليارد ريال و بدون نفت  3217 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 3.3 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 3.4 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه اول سال 1401 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در شش ماهه اول سال 1401رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی 2.2، گروه صنایع و معادن 5.0 درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 3.2، ساير معادن 0.0، صنعت 4.9، انرژي 12.9 و ساختمان 1.6- درصد) و گروه خدمات 2.6 درصد نسبت به شش ماهه اول سال 1400، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دام‌داري، جنگل‌داري و ماهي‌گيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي شش ماهه اول سال 1401، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

 

 

تصاویر
  • نرخ رشد اقتصادی - شش ماهه اول 1401
فایلهای پیوست