06 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 05 بهمن 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 05 بهمن,1401
بازدید: 3795
سرمایه گذاری معادن کشور در بخش محیط زیست در سال 1399
سرمایه گذاری معادن کشور در بخش محیط زیست در سال 1399

این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • سرمایه گذاری معادن کشور در بخش محیط زیست در سال 1399
فایلهای پیوست