07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 22 اسفند 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 اسفند,1401
بازدید: 1031
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ به 39 هزار تن رسید
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ به 39 هزار تن رسید

گوشت گاو و گوساله با 20٬563 تن، 52٫8 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه بهمن سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ جمعاً 38٬974 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 20٬563 تن، 52٫8 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱4٬986 تن، بز و بزغاله با ۲٬554 تن، و سایر انواع دام با ۸71 تن، به‌ترتیب 38٫4 درصد، 6٫6 درصد و  ۲٫2 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش 24 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره 22 درصد، برای بز و بزغاله 13 درصد، برای گاو و گوساله 27 درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش 20 درصد و شتر و بچه‌شتر 3 درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (دی) در حدود 5 درصد کاهش داشته است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ به 39 هزار تن رسید
فایلهای پیوست