05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 31 مرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 31 مرداد,1402
بازدید: 595
نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1401
نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1401

کاهش 2.5 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و افزایش 5.6 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در سال 1401 نسبت به سال 1400

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1401 نشان مي‌دهد:

الف- شهر تهران

  • در سال 1401، تعداد 43432 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 2.5 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌ها 7.6 واحد بوده است.
  • تعداد 5711 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در سال 1401 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 0.5 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در سال 1401 بالغ ‌بر 7726 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته حدود 11.0 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1353 مترمربع بوده است.

ب- كل نقاط شهري كشور

  • در سال 1401، تعداد 417461 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به سال گذشته حدود 5.6 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 3.2 واحد بوده است‌.
  • تعداد 131175 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در سال 1401 صادرشده است كه نسبت به سال گذشته حدود 2.6 درصد افزایش داشته است.
  • مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در سال 1401 حدود 76988 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به سال گذشته 0.9 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها 587 مترمربع بوده است.

در ضمن، نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

تصاویر
  • نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در سال 1401