10 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 27 آبان 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 27 آبان,1402
بازدید: 561
شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور  تابستان 1402  (100=1395)
شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور تابستان 1402 (100=1395)

در فصل تابستان 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.9 درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (97.4 درصد) 59.5 واحد درصد کاهش داشته‌است.

چکیده

در فصل تابستان سال 1402 شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور (بر مبنای 100=1395) برابر با 1256.5 بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.9 درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 70.2 درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به  4.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (32.5 درصد)، 28.1 واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم" تخم مرغ خوراکی " (29.1 درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم " جوجه‌ی یک روزه" (14.4- درصد) می‌باشد.

 

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.9 درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (97.4 درصد) 59.5 واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل تابستان1402 نسبت به فصل تابستان1401، 37.9 درصد افزایش دارد. در بین قلم­های مرغداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " تخم مرغ خوارکی" (19.8 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " کود " (62.9 درصد) می­باشد.

 

کاهش تورم سالانه

 در تابستان1402 تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 70.2 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (88.7 درصد)، 18.5واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی" (47.9 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " مرغ ‌گوشتی"  (83.1 درصد) می­باشد.

 

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری­هاي صنعتي كشور در تابستان 1402 نشان مي­دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان البرز  با 23.2 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان اردبیل با  (16.8- درصد) بوده است.

بررسی‌­ها نشان می­‌دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان­ها با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با 92.1 درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان یزد  با 21.8 درصد می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور  تابستان 1402  (100=1395)
فایلهای پیوست