05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 08 اسفند 1395
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اردیبهشت,1396
بازدید: 933
نشریه طبقه بندی سطوح آموزشی ورشته های تحصیلی ایران براساس(ISCED) در شمار150 نسخه وبه قیمت 150000 ریال در آبان ماه 1395 منتشر شد.


اطلاعات نشریه فوق در 3فصل تحت عناوین اصول کلی طبقه بندی شامل کلیات طبقه بندی سطوح آموزشی در 2011،هدف وویژگی های اصلی،واحد طبقه بندی،دامنه آموزش در آیسکد،متغییر های اصلی طبقه بندی،سطوح آموزشی در فرم بازنگری شده2011،سطح 0تا8 ایسکد، هدف وساختار طبقه بندی،منطق طبقه بندی،محتوای موضوعی ،فصل 2 شامل اطلاعات فهرست موضوعی سطوح آموزشی ایران،فهرست موضوعی رشته های تحصیلی ایران،فهرست الفبایی رشته های تحصیلی ایران وفصل سوم جداول مقایسه ای سطوح آموزشی ایرانوجداول مقایسه ای رشته های تحصیلی ایران می باشد.
طراحی سایت