05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 08 اسفند 1395
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اردیبهشت,1396
بازدید: 1359
نشریه طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران براساس طبقه بندی استاندارد مشاغل(ISCO_2000)


اطلاعات نشریه فوق در 3 فصل ارائه شده فصل اول شامل اطلاعاتی در زمینه اصول کلی طبقه بندی بین المللی مشاغل ،ماهیت ویژگی ها واهداف،نگاه اجمالی،اهداف اصلی،بررسی تعاریف گروه های اصلی،محتویات،ساختار،طراحی وچارچوب مفهومی isco-08وتعاریف چهار سطح مهارت وکاربرد چهارسطح مهارت در گروه های اصلی isco-08،فصل دوم طبقه بندی مشاغل ایران 1395،ساختار طبقه بندی مشاغل ایران ،تعاریف کلی گروه های اصلی(کدهای یک رقمی)،اصول طبقه بندی مشاغل ایران،فصل دوم به فهرست موضوعی والفبایی طبقه بندی مشاغل ایران وفصل سوم به ارائه جدول مقایسه ای طبقه بندی مشاغل نسخه بین المللی isco-08 نسبت به مشاغل ایران 1395{کدهای ادغام شده،تجزیه شده،حذف شده، یا ایجاد شده)  جدول مقایسه ای ساختار طبقه بندی مشاغل ایران نسخه 1395 با نسخه 1375 می پردازد. 
طراحی سایت