09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 21 فروردین 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اردیبهشت,1396
بازدید: 1163
انتشار گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی كشور در سال 1395


  

 1 – شاخص کل (برمبنای 100=1390) در سال 1395 به رقم 243.4 رسید که نسبت به سال قبل 7.2 درصد افزایش داشته است و نشان‌دهنده كاهش نرخ تورم سال 1395 نسبت به نرخ تورم سال 1394 (10.6 درصد) می‌باشد.

2 – شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این سال به رقم 266.1 رسید که نسبت به سال قبل 7.3 درصد افزایش داشته است و نسبت به نرخ تورم این گروه در سال 1394 (9.8 درصد) کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در سال مورد بررسی به عدد 262.6 رسید که نسبت به سال قبل 7.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

3 – شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال 1395 به رقم 228.1 رسید که 7.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نشان‌دهنده كاهش نرخ تورم این گروه در سال 1395 نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال 1394 (11.2 درصد) می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستایی كشور در سال 1395 بر اساس سال پايه 1390

 

 

 

1 – شاخص کل (برمبنای 100=1390) در سال 1395 به رقم 243.4 رسید که نسبت به سال قبل 7.2 درصد افزایش داشته است و نشان‌دهنده كاهش نرخ تورم سال 1395 نسبت به نرخ تورم سال 1394 (10.6 درصد) می‌باشد.

2 – شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این سال به رقم 266.1 رسید که نسبت به سال قبل 7.3 درصد افزایش داشته است و نسبت به نرخ تورم این گروه در سال 1394 (9.8 درصد) کاهش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در سال مورد بررسی به عدد 262.6 رسید که نسبت به سال قبل 7.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

3 – شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال 1395 به رقم 228.1 رسید که 7.2 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است و نشان‌دهنده كاهش نرخ تورم این گروه در سال 1395 نسبت به نرخ تورم همین گروه در سال 1394 (11.2 درصد) می‌باشد.

طراحی سایت