09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 03 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 08 اسفند,1397
بازدید: 1032
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان وبلوچستان گفت: بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 95 جمعيت استان به 2ميليون و 775 هزارو 14 نفر شامل 704 هزار و 888 خانوار رسيده است


رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان وبلوچستان گفت: بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 95 جمعيت استان به 2ميليون و 775 هزارو 14 نفر شامل 704 هزار و 888 خانوار رسيده است.به گزارش  روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي بودجه سيستان و بلوچستان، غلامرضا مالکي اظهار داشت: يک ميليون و 401 هزار و 931 نفر از اين تعداد مرد و يک ميليون و 373 هزار و 83 نفر زن هستند.وي ادامه داد: بر اساس اين سرشماري از سال 90 تا 95 نرخ رشد جمعيتي در سيستان و بلوچستان 83/1درصد بوده است.وي افزود: يک ميليون و 345 هزار و 642 نفر از مجموع آمار سرشماري سال 95 استان شامل 685 هزارو 163 نفر مرد و 660 هزار و 479 نفر زن در نقاط شهري سيستان و بلوچستان سکونت دارند.رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سيستان و بلوچستان اضافه کرد: همچنين يک ميليون و 427 هزار و 332 نفر شامل 715 هزار و 618 نفر مرد و 711 هزار و 714 نفر زن ساکن نقاط روستايي استان هستند.

طراحی سایت