05 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 09 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 10 اردیبهشت,1396
بازدید: 1951
نسخه الکترونیکی نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور ـ تابستان 95

این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده ،نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني  برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين ،تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان ونوع اسكلت و مصالح عمده‌ به كار رفته در ساختمان ،مساحت زيربنا ،و...به تفکیک نقاط شهری استان های کشوردر فصل تابستان 1395می پردازد.

 


خلاصه يافته‌هاي اين نشريه  در دو بخش "الف" براي شهر تهران و "ب" براي نقاط شهري كل كشور، تهيه شده است كه به شرح زير ارائه مي‌شود.

الف- شهر تهران

در تابستان سال1395، تعداد 2385 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري تهران صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 33/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/5 درصد افزایش داشته است، این تعداد پروانه حدود 77/7درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از كل پروانه‌هاي صادرشده 8 پروانه (0/3 درصد) مربوط به افزايش بنا و 2377 پروانه (999/7 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است كه پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 33/4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/6 درصد افزایش داشته است.    مجموع مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان سال 1395 حدود3349/6 هزار مترمربع بوده است که در حدود 23/4 درصد از مجموع كل زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنين  تعداد واحدهاي مسكوني پيش‌‌بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان سال 1395 بالغ بر 17069 واحد بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 7 8/7درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/9 درصد کاهش داشته است. اين تعداد واحد مسكوني، 21/6 درصد از واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. 

    ب- نقاط شهري كشور

در تابستان سال 1395، تعداد 30792 پروانه‌ي‌ ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 3/2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 4/3 درصد کاهش داشته است. از كل پروانه‌هاي صادرشده 2640 پروانه (8/6 درصد) مربوط به افزايش بنا و 28152 پروانه (91/4 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است .

    مجموع مساحت زيربناي پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در حدود 14312/6 هزار مترمربع بوده است همچنین متوسط مساحت زيربنا در پروانه‌های احداث ساختمان 508 مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی 456 متر مربع بوده است.

    تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در تابستان سال 1395 بالغ بر 78899 واحد بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 3/7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 8/0 درصد کاهش داشته است .

   شایان ذکر است نسخه الکترونیکی نشریه فوق از طریق لینک پیوست قابل دستیابی وهمچنین نسخه کاغذی نشریه فوق دردست انتشار وبه زودی دراختیار کاربران قرار خواهد گرفت .

 

فایلهای پیوست
طراحی سایت