22 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 17 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 17 اردیبهشت,1396
بازدید: 12566
انتشار سالنامه آماري كشور 1394
انتشار سالنامه آماري كشور 1394

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار و ... می باشد که در قالب 25 فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول همراه با نمودار ارائه شده است.

تصاویر
  • انتشار سالنامه آماري كشور 1394
فایلهای پیوست
طراحی سایت