25 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 19 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 07 اسفند,1397
بازدید: 3853
رشد مثبت جمعيت ساكن در شهرهاي فارس
رشد مثبت جمعيت ساكن در شهرهاي فارس


تغييرات جمعيتي يكي از مهمترين شاخص‌ها براي تدوين برنامه‌ در جوامع مختلف محسوب مي‌شود؛ به همين دليل كشورها در دوره‌هاي مشخصي اقدام به سرشماري كرده و متناسب با آمارهاي جمعيتي و ساير فاكتورهاي موجود در اين آمارها، نسبت به تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌ها اقدام مي‌كنند.

به گزارش ايسنا منطقه فارس، آخرين سرشماري در ايران پائيز سال 95 اجرايي شد و اگرچه هنوز آمارهاي رسمي اين سرشماري به تفكيك شاخص‌هاي مختلف آماري از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منتشر نشده، آمارهاي اوليه نشان‌دهنده رشد مثبت جمعيت در شهرها و رشد منفي جمعيت روستاها است.

تفسير و تحليل آمار و شاخص‌هاي آماري، قطعا يك ضرورت براي برنامه‌ريزي‌هاي ميان مدت و بلند مدت محسوب مي‌شود و به همين دليل، نرخ رشد جمعيتي به‌عنوان يكي از فاكتورها همواره مد نظر قرار داشته است.

معاون برنامه و بودجه استان فارس در گفت و گو با ايسنا، ضمن تاكيد براينكه هنوز آمارهاي رسمي از سوي سازمان مركزي اعلام نشده است، گفت: براساس آخرين اطلاعات آماري ارائه شده، جمعيت استان فارس در سال 95 به 4 ميليون و 851 هزار و 274 نفر رسيده است حال آنكه برمبناي سرشماري سال 90 اين عدد 4 ميليون و 596 هزار و 658 نفر بوده است.

سنگي خاطرنشان كرد: تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري استان فارس 3 ميليون و 401 هزار و 675 نفر و تعداد خانوارها 1 ميليون و 22 هزار و 402 نفر ذكر شده، حال آنكه تعداد جمعيت در سرشماري سال 90 بالغ بر 3 ميليون و 106 هزار و 732 نفر و تعداد خانوارها 858 هزار و 944 خانوار بوده است.

وي همچنين گفت: براساس همين اطلاعات، تعداد جمعيت ساكن در نقاط روستايي، 1 ميليون و 432 هزار و 355 نفر اعلام شده حال آنكه در سال 90 اين تعداد 1 ميليون و 475 هزار و 350 نفر بوده است؛ در تعداد خانوار هم آمار سال 95 بر حضور 415 هزار و 85 خانوار و آمار سال 90 بر وجود 388 هزار و 680 خانوار روستايي دلالت دارد.

معاون برنامه و بودجه استان فارس با بيان اينكه يكي از شاخص‌هاي مهم آماري، نرخ رشد جمعيتي است، گفت: براساس اطلاعات اوليه ارائه شده، نرخ رشد جمعيت در كل كشور 1.24 درصد و در استان فارس 1.08 درصد است.

سنگي با بيان اينكه نرخ رشد جمعيت ساكن در نقاط شهري كشور 1.97 و استان فارس 1.83 عنوان شده است، گفت: در حاليكه نرخ رشد جمعيت در نقاط شهري سراسر كشور مثبت است، اين نرخ در مورد شاخص ساكن در نقاط روستايي منفي است.

او گفت: براساس آمارها، نرخ رشد جمعيت ساكن در نقاط روستايي كشور منفي 0.68 و براي فارس منفي 0.59 بوده و البته در بحث تعداد خانوار، نرخ رشد در نقاط روستايي هنوز مثبت است.

سنگي يكي از شاخص‌هاي آماري قابل توجه در فارس را بالا بودن نرخ رشد جمعيت غيرساكن در مقايسه با ميانگين كشوري دانست و با يادآوري اينكه بخش قابل توجهي از جمعيت عشايري ايران در فارس حضور دارند، گفت: نرخ رشد جمعيت غيرساكن در ميانگين كشوري منفي 2.79 و براي فارس مثبت 3.42 برآورد شده است.

او با اشاره به عدد 10.02 درصدي نرخ رشد خانوار در جمعيت غيرساكن استان فارس گفت، گفت: توزيع جمعيت غير ساكن استان فارس تقريبا در اكثر شهرستان‌ها ديده مي‌شود اگرچه نرخ رشد در بعضي از شهرستان‌ها براي جمعيت غيرساكن هم منفي است.

سنگي گفت: با تحليل آمارها منفي شدن نرخ رشد جمعيت در شاخص‌هاي جمعيت ساكن در نقاط روستايي و جمعيت غيرساكن، تداوم روند مهاجرت به نقاط شهري طي 5 سال حدفاصل دو سرشماري مشخص مي‌شود.

به گزارش ايسنا، تحليل‌گران آماري و صاحب‌نظران معتقد هستند كه وقوع خشكسالي و تداوم آن در استان فارس به دليل آنكه حدود يك سوم افراد شاغل در اين استان به كشاورزي و شغل‌هاي مرتبط با اين بخش اشتغال دارند، تاثيرات بيشتري نسبت به ساير نقاط كشور كه شايد با اين پديده مواجه باشند، داشته است.

مسئولان استان فارس نيز يكي از مهمترين دغدغه‌ها را تداوم روند مهاجرت روستائيان به شهرها، به دليل كاهش امكان انجام فعاليت‌هاي كشاورزي، اعلام كرده‌اند؛ روند فزاينده حاشيه نشيني در شهرهاي مختلف خصوصا چند شهر بزرگ استان فارس به‌ويژه شيراز، آسيب‌ها و مشكلات فراواني را در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي به‌دنبال داشته و دارد.

به گزارش ايسنا و براساس آمارها نرخ رشد جمعيت و خانوار در شهرستان و به‌ويژه كلانشهر شيراز، در مقايسه با ساير شهرهاي بزرگ كشور، قابل توجه بوده و نيازمند نگاهي دقيق است.

معاون برنامه و بودجه فارس گفت: براساس آمارها، جمعيت شيراز طي سال‌هاي 90 تا 95، از يك ميليون و 700 هزار و 687 نفر به يك ميليون و 869 هزار و يك نفر افزايش يافته است.

سنگي با بيان اينكه روند رشد جمعيت در 5 سال بين دو سرشماري در كلان‌شهر شيراز نيز زياد بوده است، گفت: شيراز در سال 90 حدود يك ميليون و 461 هزار نفر جمعيت داشت؛ براساس سرشماري سال 95 اين آمار به 1 ميليون و 567 هزار و 572 نفر افزايش يافته است.

معاون برنامه و بودجه فارس همچنين يادآور شد: نرخ رشد جمعيت در شهرستان شيراز، 1.9 و در كلانشهر شيراز 1.4 درصد است.

بررسي نرخ رشد جمعيت ساكن شيراز در مقايسه با ميانگين 1.97 درصدي اين شاخص در كشور، پائين‌تر است؛ همانگونه كه عدد جمعيت ساكن در نقاط روستايي و نرخ رشد اين جمعيت نيز عددها در عين منفي بودن، از ميانگين كشوري نرخ كمتري را نشان مي‌دهد.( به نقل از  خبرگزاري ايسنا)


انتهای پیام

 

تصاویر
  • رشد مثبت جمعيت ساكن در شهرهاي فارس
طراحی سایت