02 بهمن 1400
En | 
زمان انتشار: 18 مرداد 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 22 مرداد,1396
بازدید: 3001
انتشارگزارش نرخ رشد اقتصادی سال1395(برمبنای سال پایه1390)
انتشارگزارش نرخ رشد اقتصادی سال1395(برمبنای سال پایه1390)

براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکزآمارایران برمبنای سال پایه 1390 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)در سال1395، 11.1 درصد بوده است.


براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکزآمارایران برمبنای سال پایه 1390 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)در سال1395، 11.1 درصد بوده است. 

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی2،گروه صنعت(شامل :معدن،صنعت،انرژی وساختمان)18.1 وفعالیت های گروه خدمات 5.8 درصد رشد داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایلهای پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشارگزارش نرخ رشد اقتصادی سال1395(برمبنای سال پایه1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت