02 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 14 آبان 1396
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 16 آبان,1396
بازدید: 3646
معرفي اجمالي سالنامه آماري كشور،سالنامه آماري استان ها و سالنامه آماري تخصصي دستگاه هاي اجرايي
معرفي اجمالي سالنامه آماري كشور،سالنامه آماري استان ها و سالنامه آماري تخصصي دستگاه هاي اجرايي

مركز آمار ايران مهمترين و عمده ترين توليد كننده آمار در كشور جمهوري اسلامي ايران است، همچنين علاوه بر توليد آمار مسئوليت هماهنگي و هدايت ساير واحد هاي آماري سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي را نيز از طريق شوراي عالي آمار و كميته آمارهاي بخشي بر عهده دارد...

 


محمد رضا انصاري:معاون دفتر محاسبه شاخص  برنامه ها و سياست هاي كلان  مركز آمار ايران

مركز آمار ايران مهمترين و عمده ترين توليد كننده آمار دركشور جمهوري اسلامي ايران است، همچنين علاوه بر توليد آمار مسئوليت هماهنگي و هدايت سايرواحد هاي آماري سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي را نيز از طريق شوراي عالي آمار و كميته آمارهاي بخشي بر عهده دارد. در همين زمينه ماده 3 قانون مركز آمار، وظيفه جمع آوري آمارو اطلاعات از كليه توليد كنندگان و انتشار آن به صورت سالنامه آماري كشوررابه عنوان يكي ازمسئوليت هاي مهم مركزآمار ايران مطرح نموده است. با تعيين مركز آمار ايران به عنوان مرجع رسمي آمار هاي كشور، سالنامه آماري به عنوان مهمترين منبع در اين زمينه، جايگاهي برتر ازگذشته رادر نظام آماري كشور خواهد داشت.بر همين اساس تهيه سامانه جديد به منظور پوشش سالنامه آماري كشور و استان ها از منظر جمع آوري، پردازش و انتشار آن با آخرين فن آوري هاي موجود كشور مورد توجه قرار گرفته است.علاوه بر آن پوشش سالنامه آماري تخصصي دستگاه هاي اجرايي و انجام اقدامات لازم در جهت تهيه و انتشار آن در كليه دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي مركز آمار ايران از برنامه هاي آينده اين مركز مي باشد. بديهي است اين امر در برطرف كردن موازي كاري،تناقضات آماري وايجادهماهنگي بين واحدهاي آماري دستگاه هاي اجرايي و مركز آمار ايران تاثير بسزايي خواهد داشت .

     سالنامه آماري کشور مجموعه­ای حاوي اقلام آماري ومهمترین شاخص­های توليد شده بيش از 70 دستگاه اجرايي کشور و نتايج طرح های آماری مركز آمار ايران در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد كه از سال 1345 تاكنون تهيه و منتشر مي‌شود. انتشار منظم و پیوسته این نشریه، منجر به تولید سری زمانی ارزشمندی از شاخص­های مورد نیاز پژوهشگران، برنامه­ریزان و سیاست­گذاران شده است. از سال 1387 به منظور كاهش فاصله زماني توليد تا انتشار و افزايش کیفیت و سرعت تهيه آمارهاي مندرج در آن و همچنین اطلاع رسانی به­هنگام، از سامانه اختصاصي به آدرس http://salnameh.sci.org.ir براي جمع‌آوري اطلاعات از دستگاه­ها و دفاتر موضوعی مرکز آمار ایران و انتشار الكترونيكي آن در قالب­های word و excel بهره‌گيري شده است. لازم به ذکر است سالنامه آماری استان­ها نیز به تدریج تحت پوشش سامانه الکترونیکی سالنامه آماری کشور قرار گرفت و این سامانه درحال حاضر درتمامي استان­ها فعال و دسترسی به اطلاعات سالنامه استان­ها نیز از طریق درگاه ملی مرکزآمار ایران به نشانی www.amar.org.ir و همچنین آدرس http://salnameh.sci.org.ir امکان­پذیر است. البته نسخه انگلیسی آن در سال‌های 1966، 1968  ،1970، 1972 و 1973 چاپ شده و بعد از آن تا سال 1996 متوقف و  در سال‌های 1376 ، 1377 و 1378 (99-1997) به صورت دوزبانه در یک مجلد منتشر شده است. از سال 2000 میلادی (1379) چاپ نسخه انگلیسی در مجلدي جداگانه از سر گرفته شده و به صورت مستمر انتشار یافته است. نسخه فارسی سالنامه در سطح کشور و استان‌ها منتشر می‌شود. نسخه استانی توسط سازمان برنامه و بودجه در هر استان تهیه می‌شود که شامل اطلاعات آماری هر استان به طور جداگانه می‌باشد. قبل از سال 1380 این مجموعه با نام «آمارنامه استان»منتشر می شد که به دلیل تفاوت در شکل و نوع جداول آمارنامه استان‌های کشور، قابلیت مقایسه استان‌ها در بسیاری از شاخص‌ها، تعیین جایگاه و رتبه استان‌ها از نظر شاخص‌های آماری امكان پذير نبوده و به همين دليل ضرورت یکسان‌سازی و تدوین الگوی واحد جهت انتشار سالنامه برای تمامی استان‌های کشور، مدنظر قرار گرفت. از آن زمان، تهیه، تدوین و انتشار این نشریه براساس الگویی هماهنگ با سالنامه آماری کشور تحت نظارت مرکز آمار ایران صورت می‌گیرد.اين الگو تحت عنوان راهنماي تهيه سالنامه آماري استان و الگوي جداول آماري انتشار و در اختيار استان ها قرار گرفت.همچنين جهت ايجاد هماهنگي بيشتر عنوان اين نشريه نيزاز«آمارنامه استان» به عنوان «سالنامه آماري استان» تغيير نمود.

      آخرين نسخه سالنامه آماري كشور مربوط به سال 1394 است كه شامل 25 فصل بوده و در سال 1395 منتشر شده است.در طبقه بندي فصول سالنامه از مطالعات بين المللي و منابع داخلي استفاده شده ولي «طبقه بندي بين المللي فعاليت هاي اقتصاديI.S.I.C»بيشتر مورد استناد قرار گرفته است.برهمين مبنافصول مندرج عبارتند از 1- سرزمين و آب و هوا 2- محيط زيست 3 جمعيت 4- -نيروي انساني 5- كشاورزي جنگلداري و شيلات 6- معدن 7- نفت و گاز 8- صنعت 9- آب و برق 10- ساختمان و مسكن 11- بازرگاني و هتلداري 12- حمل و نقل و انبارداري 13- ارتباطات 14- بازارهاي مالي 15- امور قضايي 16- بهزيستي و تامين اجتماعي 17- آموزش 18- بهداشت و درمان 19 فرهنگ و گردشگري 20 بودجه دولت 21- هزينه و درآمد خانوار22- شاخص هاي قيمت 23- حساب هاي ملي 24- آمار هاي بين الملل 25- امور سياسي

در اول هر فصل گزیده یافته‌ها و تعاریف مفاهیم به کار رفته در آن فصل طی چند صفحه به طور خلاصه گنجانده می‌شود.همچنين برمبناي محتويات جداول و امكان پذير بودن سري زماني اطلاعات منتشره براي پنج سال متوالي آخرو سه مقطع زماني سالانه مختوم به صفر و پنج است.به عبارت ديگر در سالنامه آماري 1394 كشور سري زماني براي سال هاي 1390 لغايت1394 و سه مقطع 1380،1375 و 1385 در نظر گرفته شده است.

در خصوص زمان انتشار  این نشریه در سطح کشور و استان لازم به ذكر است كه با توجه به اینکه جمع آوری اطلاعات و داده‌های آماری هر سال مستلزم سپری شدن آن سال می‌باشد، بنابراین انتشار سالنامه آماری بعد از پایان هر سال صورت می‌گیرد. به عنوان مثال سالنامه آماری سال 1345 در سال 1346 منتشر شده است. فقط در مورد سالنامه آماري 1354 طبق اين رويه عمل نشده است.

.  

تصاویر
  • معرفي اجمالي سالنامه آماري كشور،سالنامه آماري استان ها و سالنامه آماري تخصصي دستگاه هاي اجرايي
طراحی سایت