02 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 12 دی 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 16 دی,1396
بازدید: 1188
گزارش تحلیلی-توصیفی از شاخص قیمت تولیدکننده گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  در نیمه نخست سال 1396
گزارش تحلیلی-توصیفی از شاخص قیمت تولیدکننده گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی در نیمه نخست سال 1396

بخش صنعت مطابق طبقه­‌بندی بین­المللی فعالیت­های اقتISIC))، نسخه 3.1، شامل 22 گروه اصلی می­باشد. مرکز آمار ایران به منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده گروه­های اصلی فوق­الذکر و به­تبع آن شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت، از اقلام مربوط به 120 رشته فعالیت صنعتی، به­طور فصلی، قیمت­گیری می­کند. گروه "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی"، با توجه به وزن و ضریب اهمیت بالای آن و همچنین تنوع بالای رشته فعالیت­های تحت پوشش خود، یکی از گروه­های مهم در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت می­باشد. 

بخش صنعت مطابق طبقه‌­بندی بین­‌المللی فعالیت­های اقتصادی ISIC))، نسخه 3.1، شامل 22 گروه اصلی می­باشد. مرکز آمار ایران به منظور محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده گروه­های اصلی فوق­الذکر و به­تبع آن شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت، از اقلام مربوط به 120 رشته فعالیت صنعتی، به­طور فصلی، قیمت­گیری می­کند. گروه "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی"، با توجه به وزن و ضریب اهمیت بالای آن و همچنین تنوع بالای رشته فعالیت­های تحت پوشش خود، یکی از گروه­های مهم در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت می­باشد. وزن این گروه، بر اساس سال پایه 1390، در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 10.3 درصد می­باشد که نشان­دهنده اهمیت بالای این گروه در کل بخش صنعت است. در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده گروه "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" در مرکز آمار ایران 22 رشته فعالیت صنعتی پوشش داده شده است. رشته فعالیت­های "تولید فرآورده­های لبنی"، "آماده­سازی و آرد کردن غلات و حبوبات"، "تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی"، "تولید قند و شکر" و "کشتار دام و طیور"، براساس ارزش تولید سال 1390، به ترتیب بیشترین ضرایب اهمیت را در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده گروه "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" دارند.

میانگین شاخص قیمت تولیدکننده "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" در دو فصل ابتدایی سال 1396 در مقایسه با دو فصل ابتدایی سال 1395، 5.3 درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" در فصل تابستان سال 1396 با 1.6 درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 261.0 رسید. نرخ تورم فصلی این شاخص قیمت در فصل تابستان با فصل بهار سال جاری یکسان بوده است. در فصل بهار سال 1396 شاخص قیمت تولیدکننده "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" عدد 256.9 بوده است که همانطور که گفته شد نسبت به فصل زمستان سال 1395 افزایش 1.6 درصدی را داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه یا درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در گروه "صنایع مواد غذایی و آشامیدنی" نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصل بهار 5.3 درصد بوده و در فصل تابستان با رسیدن به عدد 5.4 درصد افزایش اندکی داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1396 نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1395 معادل 5.3 درصد بوده است که با افزایش اندکی در فصل تابستان به عدد 5.6 درصد رسید.

اين مقاله به قلم خانم فاطمه مالي رئيس گروه صنعت،‌معدن انرژي و ساختمان دفتر شاخص قيمت مي‌باشد. براي مشاهده متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

تصاویر
  • گزارش تحلیلی-توصیفی از شاخص قیمت تولیدکننده گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  در نیمه نخست سال 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت