12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 دی 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 دی,1396
بازدید: 1095
مفاهيم و شاخص‌هاي بازار كار: با تاكيد بر ضابطه یک ساعت کار در هفته
مفاهيم و شاخص‌هاي بازار كار: با تاكيد بر ضابطه یک ساعت کار در هفته

 از حيث موضوعي و به‌طور سنتي بيكاري را پديده‌اي اقتصادي و متناظر با آن نرخ بيكاري را شاخصي اقتصادي قلمداد مي‌كنند. اين گفتار فقط با اين پيش‌فرض كه بيكاري از حيث علل و پيامدها از ديگر ابعاد زندگي اجتماعي جدا است، مي‌تواند درست باشد. در حالي كه واقعيت اين است كه هم در نظر و هم در عمل اين مقوله از نظر تاثيرپذيري و تاثيرگذاري به شدت از عوامل غيراقتصادي متاثر است.

 از حيث موضوعي و به‌طور سنتي بيكاري را پديده‌اي اقتصادي و متناظر با آن نرخ بيكاري را شاخصي اقتصادي قلمداد مي‌كنند. اين گفتار فقط با اين پيش‌فرض كه بيكاري از حيث علل و پيامدها از ديگر ابعاد زندگي اجتماعي جدا است، مي‌تواند درست باشد. در حالي كه واقعيت اين است كه هم در نظر و هم در عمل اين مقوله از نظر تاثيرپذيري و تاثيرگذاري به شدت از عوامل غيراقتصادي متاثر است. خط سير تكوين و پختگي اين تفكر و بحث‌هاي متناظر با آن علاوه بر اين‌كه در مباحث اقتصاد نهادي، جامعه‌شناسي اقتصادي و .... نمايان است، در عمل نيز در توسعه و تكامل شاخص‌هاي كمي و كيفي سنجش بازار كار آشكار است. به‌گونه‌اي كه فهم جامع و باورپذيري افكار عمومي در ارتباط با آمارهاي بازار كار فقط با ملاحظه‌ی هم‌زمان نرخ بيكاري و ساير شاخص‌ها مكمل ميسر است. 

اين گزارش به قلم نريمان يوسفي، معصومه محمدي‌طاري، ندا مصطفوي، محمدرضا حطيطه و فردين شاه‌محمدي مي باشد. براي مشاهده متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • مفاهيم و شاخص‌هاي بازار كار: با تاكيد بر ضابطه یک ساعت کار در هفته
طراحی سایت