27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 23 دی 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 دی,1396
بازدید: 499
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان1396
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان1396

در فصل تابستان 1396 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 11976 ريال بوده است. استان تهران با 14382 ريال بيشترين و استان قزوين با 11360 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. 


در فصل تابستان 1396 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 11976 ريال بوده است. استان تهران با 14382 ريال بيشترين و استان قزوين با 11360 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 13084 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 12836 ريال رسيده است. هم چنین در فصل مورد نظر( تابستان 1396) قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور 9845 ريال ،  يك كيلوگرم عدس  52270 ريال رسيد .اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی تابستان1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت