27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 15 بهمن 1396
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 29 آبان,1397
بازدید: 561
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1396
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1396

در تابستان سال1396 ،تعداد2640 پروانه ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است

در تابستان سال1396 ،تعداد2640 پروانه ی ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 15/7 درصد ونسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10/7 درصد افزایش داشته است .این تعدادپروانه حدود 8/2 درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور راتشکیل می دهد. از کل پروانه های صادر شده 9 پروانه (0/3 درصد} مربوط به افزایش بنا و2631 پروانه (99/7 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور تابستان1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت